Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim forumu | KendiniGelistir.Com

Kişisel Gelişim => Neyi Nasıl Başardı? => Konuyu başlatan: crt - 04 Kasım 2009, 16:46:44 Çrş

Başlık: Görme Engelli Bir Ressam...
Gönderen: crt - 04 Kasım 2009, 16:46:44 Çrş
(http://www.voanews.com/turkish/images/esref2.gif)
Görme engelli ressam Esref Armağan Amerika'nin Sesi'nde.

Ankara'da yaşayan ve doğuştan görmeyen Eşref Armağan 41 yıldır resim yapıyor. Amerika ve Avrupa'da sergiler açan Armağan, Amerika eski Başkanlarından Clinton'ın da portresini yapmış. Menajeri Joan Eroncel ile birlikte gittiği ülkelerde uluslararası ün kazanan Eşref Armağan, herkesin durumunu kabullenip yaşamını zenginleştirmek için çalışması gerektiğini söylüyor.

Armağan dünyayı tanımayı başardığını ve bugün mümkün olsa gözlerinin açılmasını istemeyeceğini belirtiyor. Eşref Armağan'ın beyin yapısı Harvard Üniversitesi'nde incelenmiş ve görmediği halde nasıl resim yapabildiği bilimsel çalışmalara konu olmuş.

(http://www.voanews.com/turkish/images/esrefclinton.jpg)

(http://www.voanews.com/turkish/images/esrefmanzara2.jpg)
Ankaralı âmâ ressam Eşref Armağan’a ilişkin

olarak Discovery Channel’da yayımlanan

mini-belgeselin linki:
http://www.mytopclip.com/play.php?vid=882
Başlık: Görme Engelli Bir Ressam...
Gönderen: crt - 04 Kasım 2009, 16:47:45 Çrş
Gerçekten şaşırtıcı ve müthiş bir yetenek..


Bu da Ayse Arman'in bu video hakkinda yazdiklari:
Gözünüzü seveyim, özellikle gözünüzü diyorum- girin ve izleyin çünkü görmeyen bir ressam¹n hikáyesi bu.

Ben çarp¹ld¹m.

©nan¹lmaz heyecanland¹m.

Müthiº! Müthiº!

Belgeseli de öyle güzel çekmiºler ki, ola»anüstü bir kurgu, neden böyle iºler yap¹lam¹yor Türkiye'de? Neden elin yabanc¹s¹ geliyor ve Ankaral¹ Eºref Arma»an'¹n hikáyesini böyle güzel çekebiliyor da biz beceremiyoruz?

Gazetelere haber olmuº Eºref Arma»an ama hep geçiºtirilmiº, normal bir haber gibi verilmiº.

Oysa, benim son zamanlarda gördü»üm en ola»anüstü ºey.

Eºref Arma»an, çok çarp¹c¹ resimler yap¹yor. ©nsan¹n akl¹n¹ uçuran da ºu: Soyut de»il bu resimler. Evet anlad¹n¹z, göller, da»lar, panaromik manzaralar, insanlar, kuºlar, böcekler, kelebekler çiziyor. ©yi de nas¹l oluyor bu?

Akl¹nda o görüntüler varsa, gözlerin kapal¹ bile olsa çizersin ama Eºref Arma»an hiçbir zaman onlar¹ görmemiº ki.

Do»uºtan görme özürlü.

Tamam elleriyle dokunuyor, parmaklar¹yla inceliyor; boyut, gölge, renk gibi temel ö»eleri etraf¹ndaki insanlara sorarak ö»reniyor.

Ama yine de...

O resimleri nas¹l yapabiliyor?

Perspektifler nas¹l oluyor da ºaºm¹yor?

Soru ºu:

"Beyin, ak¹lda olmayan görüntüleri nas¹l kuruyor?"

Biz burada ondan habersiz yaºarken, o Amerika'ya davet ediliyor, Harvard'da MR'¹ çekiliyor, bir sürü testten geçiriliyor, beyninin nas¹l çal¹ºt¹»¹ araºt¹r¹l¹yor, bir sürü ºeyi resmetmesi isteniyor. Ve sonuç çok çok acayip: Her nas¹lsa, Eºref Arma»an'¹n görsel korteksi resim yaparken canlan¹yor. Yani di»er görme engellilerin aksine, Arma»an'¹n beyninin görsel haf¹za bölümü t¹pk¹ gören birininki gibi çal¹º¹yor. Bu da beyinle ilgili bilmedi»imiz bir sürü bilgiye ¹º¹k tutacak gibi görünüyor.

Lütfen beni k¹rmay¹n ve ºu filmi izleyin, etkilenece»inizden eminim.-
Ayse ARMAN
Başlık: Görme Engelli Bir Ressam...
Gönderen: Harun - 04 Kasım 2009, 16:48:11 Çrş
Daha önce duymuştum hikayesini çok şaşırmıştım. Ben bakarak bile çizemiyorum. yetenek meselesi  :)
Başlık: Görme Engelli Bir Ressam...
Gönderen: crt - 04 Kasım 2009, 16:53:24 Çrş

Müzik ile ilgileniyorum ama neyazıkki resim çizebilme yeteneğim sıfır.
Okulda iken resim ödevlerimi ablam çizedi: (
Ressamı az önce  CNN Türk'te izledim inanamadım ..
Doğrusu böyle bir ressamdan haberim bile yoktu.