Anasayfa / Beyin Gücü / Aklınızın haritasını Çıkarın!

Aklınızın haritasını Çıkarın!

Akıl Haritasının Kullanım Alanları

 Akıl haritanızı çıkararak düşünme hızınızı ve yaratıcılığınızı artırmak mümkün. Akıl haritaları sayesinde ele aldığınız konuyu farklı açılardan görmeniz söz konusu oluyor ve birçok şeyi aynı anda değerlendiriyorsunuz. 
Akıl Haritası tekniği, yaşamın hemen her alanında, düşünmeyi gerektiren her konuda kullanılabilir. Bu alanlardan başlıcaları şu şekilde özetlenebilir:

-günlük, haftalık, aylık, vb. planların yapılmasında;
-not tutmada;
-bir projeyle ilgili strateji belirlemede;
-kitap, konu, makale, vb. özetlerinde;
-konu anlatımlarına girişte veya sonuçta;
-sunumlarda;
-beyin fırtınası yaparken;
-ders çalışırken;
-vb. pek çok alanda..
Akıl Haritası Tekniğinin Kullanımı

Akıl Haritası tekniğinin kullanımında iki temel malzemeye gereksinim vardır:

-Çizgisiz , en az A4 boyutunda kağıt (eğer mümkünse A3 boyutunda kağıt tercih edilmelidir). Kağıt, yatay olarak kullanılmalıdır.
-Renkli kalemler (mümkünse çok sayıda renkte ve farklı kalınlıklarda keçeli kalemler)

Gerekli malzemenin temin edilmesinden sonra akıl haritasının konusu seçilir. Eğer konu bilgi aktarımı ise, öncelikle konuyla ilgili verilerin toplanması, bu bilgilerin incelenmesi gereklidir (örneğin bir hikaye, öykü, kitap, vb. özeti ise öncelikle okunması gereklidir). Eğer konu bir plan veya proje türü etkinlik ise, harita çiziminde ?beyin fırtınası? tekniği kullanılmalıdır. Bu nedenle beyin fırtınası tekniğinin akıl haritasından önce ele alınması gereklidir. Eğer bu yapılamıyorsa, akıl haritasını yaparken düşüncelerin tamamen serbest bırakılmasına ve akla gelen her türlü düşüncenin kaydına özen gösterilmesine dikkat edilmelidir.

Akıl Haritası iki temel bölümden oluşur: üretme ve düzenleme.
İlk bölüm olan üretmede, adımlar şu şekilde sıralanır:

?Temel konu ve bu konunun sembolü yatay olarak kullanılan kağıdın tam ortasına çok büyük olmayacak şekilde yazılır ve çizilir ve dikkati bu noktaya çekmek için kalın çizgilerle belirginleştirilir;
?Temel konuyla ilgili akla gelen her türlü düşünce, bu temelden çıkan oklar (kollar) aracılığıyla şekle eklenir. Ancak bu süreçte uyulması gereken bazı kurallar vardır:
oAnahtar kelimelerin kullanımı: düşüncenin sadece bir tek kelime ile ifade edilebilmesine özen gösterilmelidir. Bu şekilde düşüncelerin temel elemanlara indirgenmesi hedeflenmiştir.
oHer kelimeye bir sembol eşlik etmelidir: akıl haritasında kullanılan her kelime mutlaka bir sembolle ilişkilendirilmelidir, ancak bu şekilde beynin her iki yarıküresi de aktif olabilir. Soyut kavramların bile sembolle ifade edilmeye çalışılmasına özen gösterilmelidir.
oRenklerin kullanımına özen gösterilmelidir. Renk kullanımı hem dikkat çekilmek istenen noktaların vurgulanmasında, hem de sembollerin daha etkin şekilde çiziminde yardımcı bir unsurdur.
oDikkat çekilmek istenen noktalar daha kalın çizgilerle belirginleştirilmeli, ana ve yan dallar net olarak ayrıştırılmalıdır.
oHer dalda sadece bir tek kelime ve sembolü bulunmalıdır. Bu düşünceden çıkan yeni düşünceler ise ayrı dallarla çıkarılırlar.
?Temel konuya eklenen dallara, alt dallar eklenerek akıl haritası geliştirilir. Bu kısımlarda da yukarıda belirtilen kuralların kullanılması gereklidir.
?Eğer eklenen düşünceler yenilerini getiriyorsa bu işlemlere akıl haritası tamamlanıncaya kadar devam edilir.

İkinci bölüm olan düzenleme, üretme bölümünün sona ermesiyle başlamaktadır. Bütün düşünceler aktarıldıktan sonra, akıl haritası incelenerek eğer gerekli görülürse eklemeler veya düzeltmeler yapılır. Bu düzeltmeler bazen haritanın yeniden yapılmasını gerektirebilir. Bu aşamanın tamamlanmasıyla akıl haritası son halini almış olur.
Kaynak : www.erg.sabanciuniv.edu

Hakkında Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.