Anasayfa / Motive Olmak / Bir de bunlar var! / Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim

Herkesin yaşantısı kişisel gelişim örnekleri ile dolu ancak, ne zaman, nasıl, nerede kişisel gelişim yaşandığını durup düşünmek pek alışılmış bir davranış değil. Oysa, günlük tutulduğu, geriye dönüp okunduğu zaman bile kişisel gelişim görülebilir, algılanabilir ve yeni davranış biçimleri oluşturulabilir.

?Kişisel gelişim? sonu olmayan, noktası konmayan bir süreçtir. Sürecin yayılımı ise kişiden kişiye, zamandan zamana göre değişir. Biyolojik ve fiziksel gelişimin kendi kuralları ve zamanı varsa da gelişim yine de bireyin katkısı ile olacaktır. Beslenme, spor ve benzeri ile de etkilenecektir.

Kişisel gelişim ancak bireyin kendisinin ihtiyaç hissetmesiyle etkin bir biçimde oluşur. İhtiyaç ya da ihtiyacın yokluğu hissedilen bir durumdur.

Bu nedenle deneyimlerimden elde ederek saydığım 11 slogan daha da önem kazanmaktadır. Bunlar:

1. Konumlandır ? Yer Belirle

Bireylerin konumlandırma becerilerini iyileştirmeleri demek, kendi düşünce, tutum ve davranışlarını tanıyabilmeleri, farkında olabilmeleri için bu konumlandırma özelliklerine açıklık kazandırmaları anlamını taşır.

2. İğneyle Kuyu Kazmak

Kişisel gelişim iğneyle kuyu kazmaya benzer ancak bir kuyu gibi oluştuğunda emek onu son derece kıymetli kılar. Oya gibi işlenen bu işin değeri büyüktür. İğne ile kuyu kazılırken sabır, hedefin belirli oluşu ve metodun açık olarak anlatılmış olması önemlidir. Gidilen yolun ve çıkarılanın sık sık ölçülmesi gerekir. Bu nedenle kontrol fonksiyonu önem kazanır.

3. Damlaya Damlaya Göl Olur

Büyük küçük her türlü gelişim, beceri kazanma, düşünce sisteminde iyileşme, fizyolojik gelişim birbirine eklenerek sinerji etkisi yaratır, ve bireyin gelişimi sayılır. İnsanlar bir şey yapar, yaptıklarının sonucunda düşünceleri gelişir, farklı pencereler açılır, rekabete yol açar ve yeni bir ürün ortaya çıkar. Tekniğin ilerlemesi, bilgi nakli vb. Damlalar olarak birikir. Hiçbir yeni buluş tümüyle bağımsız değildir. Birbirinin üzerine zincirleme gelişimlerden oluşur. Tıpkı damlaya damlaya göl olduğu gibi.

4. Hedef Belirle ? Amacın olsun

Bireylerin kendileri için hedef belirlemeleri, amaca göre projeler hazırlamaları ve bunların performans değerlendirmesi için kullanımı bir çeşit eğitim ve kişisel gelişim sağlanmadır. Çünkü böylece birey kendini tanımaktadır. Çok yüksek hedef belirleme durumunda hedefe ulaşılamazsa birey kendi kapasitesini sorgulayacaktır. Performansını düşük hedeflere dayandırması durumunda ise performans ölçülerini kendi kapasitesine göre belirleyememiş olacaktır. Dolayısıyla bu yolla kendini doğru algılamayı, kendine ait vizyonunda ne fazla iyimser ne de fazla kötümser olmamayı öğrenecek ve objektifliğe yaklaşacaktır. Ayrıca başkalarını değerlendirirken acımasız olmamayı öğrenecek veya başkalarını, kendileri için hedef belirlerken anlayacak, başarı ölçüleri koyarken ?başkalarını anlama? becerisini geliştirmiş olacaktır.

5. Suçlamaktan Kaçın ? Sorumluluk Al

Burada gelişime adım atabilmek için ?NİYET? önemlidir. Olumlu düşünceye yönelme için bireyin kendi başarılarından bazılarının farkına varması gereklidir. Bu nedenle bilimsel düşünce, problem çözme gibi eğitimler yardımcı olarak kullanılabilir. Ayrıca sapma nedenlerinin gerçekçi analizi gelişim sayılır.

6. Düşünceyi Yazıya Aktar

Kişisel gelişimde yazı önemlidir. Çünkü bellek bir kayıt sistemidir. Aynı zamanda resim çizer, görme duyusunu işe katar, zihin bilgisayar gibi çalışsa da kayıt sistemi farklı olarak yaratıcılığı esinlendirir. Bu nedenle raporlar, günlük, yazılı analizler, tutanaklar, gelişime katkıda bulunur, sorgulamayı hızlandırır, kontrol kolaylaşır. Düşünceyi yazıya aktarmak amacı ve başarı kriterlerini plan ve uygulamayı açık seçik görmeyi sağlayacağı gibi kontrol sonucu sorumluluğu üstlenmeyi de garantiler.

7. Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın

Vazgeçmeme, başladığını bitirme, sonuç alma yukarıda sayılan sloganların devamıdır. Yanlış yapmaktan korkmayıp, suçlamalardan kaçmayıp, sorumluluk alarak amaca uygun olarak kendini takdir etmeyi abartmadan yine kendini sınırlayıp, başkalarını sınırlandırarak sonuca ulaşmak başarının yüzde ellisidir. Diğer yüzde elliyi alınan sonucun kontrolü ve değerlendirmesi ve yeniden kullanımı oluşturur.

8. Yanlış Yapmaktan Korkma

Asıl sorun ?yanlış yapmak? değil, işi ?yapıp-yapmamak?. Öncelikle ?yapılmadan? yanlış olup olmadığı anlaşılamaz. Bu nedenle herhangi bir işi yapmaktan korkmayın ya da yapacağınız işin yanlış olacağından korkmayın demek gerekir. İş yapıldıktan sonra analiz edilir ve uygunluğuna karar verilir. Yanlışsa, uygun değilse, düzeltilir, iyileştirilir veya yenilenir, değiştirilir. Dikkat edilmesi gereken ise geçmiş yanlışları kayda geçirmek ve yenilememektir.

9. Sınırlayıp Sınırlandır

İnsanlar kendilerini sınırlayıp başkalarını sınırlandırırlar. Bu bilinçli veya bilinçsiz yapılabilir, işyerinde kalifiye eleman dendiğinde her iki işlemi de bilerek doğru zamanda , doğru yerde, doğru ortamda, doğru kişiye karşı kurallar kastedilmektedir.

10. Kendini Takdir Et ? Gerçekleştir

?Kendi değeriniz, kendinize karşı doğru/haklı tutumunuz, doğruları yönetmek, iş de iyileştirilmiş ilişkiler için kendini takdir, ihtiyacınızı saptama, amaç belirleme, doğru iş seçimi, kendinize döndürdüğünüz spotlar? gibi konularda eğitim almak, düşünmek, kendi kendini değerlendirme alışkanlıklarını edinebilmek kişisel gelişime katkıda bulunacaktır.

11. Zaman Zaman Çocuklaş

Her çocuklaşma yeni bir gelişime kapı açar. Bunun için çocuklarla oynama, çocuk filmleri izleme, oyunlar oynama, çocuklarla sohbet ve çocuk hikayeleri okuma, çocuk hikayeleri yazma yararlı olacaktır. Eğitimlerde çocuk oyunları sahneleme, rol yapma, yarışmalar, iş ile ilgili ve iş dışı konularda münazaralar yardımcı olabilir. Böylesi olayların insan kaynakları bölümünde çalışanlara kazandıracağı özellikler, bakmak-görmek-algılamak pencerelerinin açılarını genişletmek olacaktır. Ortaklaşa katılınacak bu tür eğitimler yöneticilerin yeni işe alınacak veya işte çalışan genç insanların yerine kendilerini koymalarını sağlar, çağdaşlığın, dönemin neresinde olunduğunu, yükselen değerlerin hangisinde bulunduklarını fark ederek kendilerini ve başkalarını konumlandırmalarına yardımcı olur. Böylece her çocuklaşma yeni bir ?yaşam boyu gelişim?in yeniden başlaması gibidir. Hoşgörüyü de beraberinde getirir. Çünkü benim çocuklaşmam ne denli gerekli ise başkaları da o denli aynı hakka sahip olacaktır. Ayrıca çocuklaşmanın getireceği espri, alanı ne olursa olsun yaşamı zevkli kılacaktır.
Prof. Dr. Mehtap Köktürk

Hakkında Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.