Anasayfa / Testlerimiz / Test: Ne Kadar Empatiksiniz?

Test: Ne Kadar Empatiksiniz?

Empati duygunuz ne kadar güçlü?

İnsanlar ve toplumlar arası iletişimdeki gözde kavram artık ’empati’. Empatide karşımızdakini anlamak ve kendimizi onun yerine koymak esas alınıyor. Duygular, aklın ve mantığın kalıbına girdiğinde daha kalıcı iletişim ve diyalog kurma imkanı bulunuyor.

Soğuk savaş dönemi sona erdiğinde ülkeler ve toplumlar arasındaki gerginlik ile çatışmaların yerini karşılıklı anlayış ve kalıcı barışa bırakacağı tahminleri epey yaygınlaşmıştı. Ancak son 15 yılda gerilimler, şiddet ve yoksulluk azalmak bir yana arttı. Ekonominin büyüme çarkı dönerken yoksulları, zayıfları, eğitimsizleri ve yaşlıları, ilgi alanımızın dışına attı. Devletin ekonomik ve sosyal sorumlulukları azaltılırken, serbest piyasa, bu boşluğu dolduramadı.
Toplumlardaki bu kayıtsızlık ve çatışma ortamı aile ve iş hayatını da olumsuz etkiledi. Son 15 yılda insanların eğitim ve gelir düzeyleri bir miktar yükseldi ama işyerlerindeki gerginlikler ve aile içindeki şiddette dişe dokunur bir azalma görülmedi. Teknolojinin ilerlemesi, bireylere mutluluk değil, işsizlik, yalnızlık ve sevgisizlik getirdi.

Sorun empati eksikliğinde

Sosyal psikologlar, bu durumun, duyarsızlıktan ve karşımızdakilere yönelen iyi duyguların da yalnız “sempati”ile sınırlı kalmasından kaynaklandığını vurguluyor.
Sempati, eski Yunanca’da biriyle birlikte acı çekmek anlamına geliyor. Sempati duyduğumuzda karşımızdaki kişi ile birlikte acı çekiyoruz veya seviniyoruz. Sempati kalıcı değil. Karşımızdakine ancak kısa süreli bir rahatlama sağlıyor. Bu duygu aklın süzgecinden geçmediği için kalıcı bir iletişim kurulmasını sağlayamıyor.
İnsanlar ve toplumlar arası iletişimdeki gözde kavram ise artık “empati”. Empatide karşımızdakini anlamak ve kendimizi onun yerine koymak esas alınıyor. Duygular, aklın ve mantığın kalıbına girdiğinde daha kalıcı iletişim ve diyalog kurma imkanı bulunuyor. Psikolog Üstün Dökmen iki duygu arasındaki farkı şöyle anlatıyor:
“Sempatide yandaş olmak esastır. Empati kurduğumuzda ise karşımızdaki kişiyle aynı duyguları ve görüşleri paylaşmamız gerekmez. Sadece onun duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışırız.”
Anlayış çabaları ve empati eksik kaldığında insanlar, diğerlerinin kişiliklerine, başkalarının inançlarına saygı duyamıyor. Saygısızlık ekenler ise son karikatür krizinin gösterdiği gibi, yalnız yeni düşmanlık, kin ve nefret duyguları biçiyor.
Sempati duyduğumuzda karşımızdaki kişi ile birlikte seviniyor veya üzülüyoruz. Ancak bu güzel duygu, giderek sertleşen ve acımasızlaşan bir dünyada yetersiz kalıyor. Bu yetersizliğin açığını “empati” ile kapatmak mümkün.

TEST İÇİN HAZIR MISINIZ?

1- Bir kişi, kendisini başkalarının yerine koyabiliyor ve onların sıkıntılarını anlamaya, azaltmaya çalışıyorsa, hangi duygunun etkisi altındadır?
a- Sempati.
b- Empati.
c- Anlayış.

2- Çevrenizde yanlış gördüğünüz davranışları olan kişileri adam etmek ve doğru yola getirmek için uğraşır mısınız?
a- Evet.
b – Bazen.
c- Hayır.

3- Empati için en çok hangisi gereklidir?
a- Saygı.
b- Merhamet.
c- Hoşgörü.

4- İşyerinizi arayan kızgın bir kişi, şirketin ürünü konusundaki şikayetlerini bağırarak ve hırçın bir dille anlatıyor. Ne yaparsınız?
a- Şikayetini dinler ve şikayetin çözümü için araştırma yapacağımı söylerim.
b- Bağırmaya hakkı olmadığını söyler, telefonu yüzüne kapatırım.
c- Telefonu ilgili servise bağlarım.

5- Empati duygusu, hangi cinsiyette daha güçlüdür?
a- Erkekler.
b- Kadınlar.
c- Her ikisinde de aynıdır.

6- Empati, hangi tür zekayı güçlendirir?
a- Sosyal zeka.
b- Entelektül zeka.
c- Duygusal zeka.

7- Empati için en çok hangisi gereklidir?
a- Gözlemlemek.
b- Konuşmak.
c- Dinlemek.

8- Empati ve duygusal zeka, kariyer hayatının hangi aşamasında daha etkili olur?
a- Terfi etmede.
b- İş güvencesinde.
c-Bir işe girişte.

9- Empatinin güçlendirilmesi ile şiddetin azaltılmasında en etkili sosyal birim hangisidir?
a- İşyeri.
b- Aile.
c- Okul.

10- Empatik yaklaşım, iş hayatında en çok hangi yararı sağlar?
a- Trendlerin izlenmesine imkan verir.
b- Ürün farklılaştırması için ipucu sağlar.
c- Tüketiciye odaklanmayı kolaylaştırır.

11- Hangisi empati eksikliğinin bir sonucudur?
a- Ön yargılar.
b- Duyarsızlık.
c- Sosyal olaylara ilgisizlik.

12- Devletin ekonomiden çekildiği, serbest piyasanın da sosyal sorumluluklarını üstlenmediği küreselleşme döneminde, sıkıntıda olanlara empatik destek, hangi kuruluşlar aracılığı ile verilebilir?
a-Hayır kuruluşları.
b-Sivil toplum kuruluşları.
c-Kooperatifler.

PUAN, CEVAP VE YORUMLAR

1) a = 3, b = 5, c = 2 Empati, kalıcı bir duygu olduğu için, sosyal sorunların çözümünde, karşılıklı anlayış ve sempatiye göre daha etkili olur.

2) a = 0, b = 2, c = 5 Başkalarının inanç, görüş ve düşüncelerini zorla değiştirmeye hakkınız yok. Onların kişiliğini dikkate almadan psikolojik baskı ve şiddet uygulamak, çoğunlukla geri teper. Ayrıca sizin görüş ve düşüncelerinizin en doğrusu olduğunu kim garanti ediyor ki?

3) a = 5, b=3, c = 2 Merhamet geçici bir duygudur. Hoşgörü kavramında ise sizin kendinizi karşınızdakinden daha üstün gördüğünüz varsayımı egemendir. Oysa saygı, sizin karşınızdakini kendinizi ile eşit görmenizi sağlar. Eşitler arasındaki diyalog daha etkilidir ve kalıcı bir empatik ilişkinin kurulmasınına imkan verir.

4) a = 5, b = 1, c = 3 Telefonun kapatılması öfke duygularını artırır ve sorunu iyice içinden çıkılmaz bir duruma getirir. İlgili servise bağlamak ise işi uzatabilir. En iyisi şikayeti not etmek ve sonucu müşteriye daha sonra bildirmektir.

5) a = 1, b = 5, c = 2 Araştırmalara göre, kadınlarda empati duyguları daha güçlüdür. Çünkü kadınlar duygulara ve duyguların paylaşılmasına, erkeklerden daha fazla önem verir. Bu nedenle sıkıntıda olan erkekler, dertlerini çevresindeki bir kadına anlatmayı tercih eder.

6) a = 3, b = 1, c = 5
Empati, bir duygu yoğunluğunu tanımladığı için, duygusal zekanın en önemli unsurlarından biridir. Empatinin sosyal zekanın oluşumunda da önemli rolü vardır.

7) a = 1, b = 3. c = 5
Karşımızdaki insanın dertlerini ve sorunlarını ancak dinleyerek anlayabiliriz. Anlayış ise empatinin kapısını açar. Gözlemleme pasif bir eylemdir. Dinlemeden konuşmak yalnız konuşanı rahatlatır.

8) a = 5, b = 3, c = 1
Araştırmalar ve iş deneyimleri, bir işe girişte bildiğimiz zeka katsayısının etkili olduğunu, ama girilen işte yükselmenin daha çok duygusal zekaya ve empatiye bağlı olduğunu gösteriyor.

9) a = 1, b = 5, c = 3
Duygusal eğitimde en büyük görev aileye ve aile içinde de anneye düşer. Çocuk okula başladığında, duygusal anlamdaki kişilik çizgileri belirgin hale gelmiştir zaten. Aile içi şiddetin orta vadede azaltılması da ancak annelerin eğitilmesi ile mümkün olur.

10) a =1, b = 3, c = 5
Kendini tüketici yerine koyan ve onların sorunlarını anlamaya gayret eden bir yönetici, hedef kitlesinin tercih ve istemlerini daha kolay kavrayabilir. Bu yaklaşım da tüketiciye odaklanma ilkesinin hayata geçirilmesini sağlar.

11) a= 5, b = 1, c = 3
Başkalarının dertlerini anlamak için çaba gösteremeyen kişi, onların hatalarının kaynağındaki nedenler üsüne de kafa yormaz. Sonraki aşamada kişilere ve toplumsal kesimlere, gerçekle ilgisi olmayan etiketler yapıştırılır. Önyargıların yaygın olduğu ortamın kaçınılmaz sonuçlarından biri de şiddettir.

12) a = 3, b = 5, c = 1
Hayır kuruluşlarının verdiği destek sürekli olamaz. Kooperatiflerin örgütlenmesi ise zaman alır. Sıkıntıda olanların yanı başındaki sivil toplum kuruluşlarının desteği ise insanları, sorunların çözümü konusunda cesaretlendirir. İhtiyacı olanlara balık vermek yerine, balık tutmayı öğretmek daha doğru ve daha empatik bir yaklaşımdır.

DEĞERLENDİRME

13-19 Puan: Kent hayatı ve küreselleşme sizi iyice değiştirmiş ve bozmuş. Tüm empatik duygularınızı kaybetmişsiniz. Başkalarını anlamak için hiç bir çaba göstermiyor, neredeyse herkesten nefret ediyorsunuz. Anlayamadığınız insanlar ve gruplar hakkındaki ön yargılarınız, sizi şiddete eğilimli yapıyor.

20-29 Puan: Serbest piyasa sisteminin “Gemisini kurtaran kaptan” ilkesi sizi iyice etkisi altına almış. “Dayanışma” kelimesini sözlüğünüzden silmişsiniz sanki. Yine de “Bugün bana, yarın sana” sözünü aklınızda tutun ve başkalarına daha empatik duygularla yaklaşmaya gayret edin. Bir gün siz sıkıntıya düştüğünüzde etrafınızda hiç kimse olmayabilir çünkü.

30-39 Puan: Başkalarına ancak kendi vicdanınızı rahatlatmak için ve kendi menfaatinizi düşündüğünüzde empati gösteriyorsunuz. Empatinizin bu “egoist” kökeni, başkaları tarafından seziliyor ve çevrenize verdiğiniz desteğin değerini düşürüyor. İyiliğinize “karşılık bekleme” alışkanlığı, bir noktadan sonra duygusal zekanızın güçlenmesini de önlüyor.

40-49 Puan: Yüreğiniz hep başkaları için çarpıyor ve ihtiyacı olanlara empati göstermek için adeta çırpınıyorsunuz. Aileniz, işyeriniz ve ülkeniz için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ancak tam bir empati için, sorunları paylaşmaktaki başarınızı, çözüm üretiminde de göstermeniz lazım. Çünkü empati, ancak sıkıntılar ve dertler azaldığında gerçek anlamını bulur.

50-60 Puan: İnsanları seviyor ve fakir-zengin ayırımı yapmadan herkese aynı saygıyı gösteriyorsunuz. Çözüm üretiminde de iyisiniz. Empati duygularınızın çok güçlü olması, sosyal zeka katsayınızı da yükseklere çıkarıyor. Bu tutum ve davranışlarınızın ödülü ise çevrenizden gördüğünüz saygı oluyor. Ancak başkalarına destek olayım derken, kendi kişisel gelişiminizi de ihmal etmekten kaçının.
Kaynak:Faruk Türkoğlu / Referans Gazetesi

Hakkında Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.

26 yorum

 1. Mükemmel bir test daha. Puanım tam olarak 50 çıktı. Tam olarak “BEN” i tanımlayan bir testti. Herkesin önceki test(ler)e gösterdiği duyarlılık ile yapmasını tavsiye ederim. Yine yorumlarınızı bekliyorum.

  Teşekkürler.

 2. ben sevmedim bu testi :( hih. “Beni tanımlamıyor”

 3. şeyma gökekin

  bence güzel bir test daha…puanım 43 çıktı.insanlara yardımcı olmak hoşuma gider;inşallah yardımcı olabiliyorumdur.
  herkesin bu konuda çok duyarlı olması gerekir.eğer herkes empati kurabiliyor olsaydı insanlar arasında anlaşmazlık olmaz,ütopik bir dünya hakim olurdu..keşke olabilse…

 4. Kuzen kusura kalma da ben okuyup inceleyemedim de.Malum çalışıorum çizim yapıorum yeni bir kombi işine gircezde…demem o ki benim yerime de hayır sever br arkadaş test etse kendini uyar mı acaba:=:):=)

 5. Puanım 50’den fazla. Tuttum bu testi :)

 6. Orhan YÖNDEMİR

  Merhabalar. Bende 50 üstünde çıkarttım. Bu kadarını ben de beklemiyordum.

 7. Güzel bir test. 45 puanla beni yorumlayan bir sonuçta çıktı zaten.
  Ama testte katılmadığım bir şey var. 2.sorunun cevabına ben evet demiştim ve sıfır puanla karşılaştım. Bu soruda eksiklik olduğunu düşünüyorum çünkü benim o sorudan anladığım toplum düzeyinde yanlış davranışları olan kişiye doğruları göstermek yani inanç ve düşünce aklımın ucundan bile geçmemişti. Yorumda ise inanç ve görüşten bahsediliyor.
  Biraz fazla kaçtı galiba..
  Herşey için teşekkürler…

 8. Benim puanım 46 çıktı.Bence bu test beni anlatıyor.Sorunlar karşısında üzülmekten başka birşey yapmıyorum bu konuya bir çözüm bulmalıyım:

 9. Test sonucum “52” çıktı. Okuduklarım da çok hoşuma gitti. Tam beni anlatıyor. Herkese tavsiye ederim bu testi. Bu testle “kendinizi tanıyın” arkadaşlar…

 10. Test fena değil, yalnız objektif gelmedi bana. Bazı sorular kısmende olsa objektif değil. Görüş farkı olduğunu düşünüyorum. şahsen kendimi çok empatik görürüm. Bu tabiki kendi görüşüm. Test sonucum 36 çıktı, bu sonuca göre menfaatten dolayı empatik olduğum sonucu çıkarılıyo.kesinlikle katılmıyorum. Bu tür testlerin tamamen objektif olması gerektiğine inanıyorum.

 11. Herkeze merhaba,çok iyi bi test olduğunu düşünüyorum çünkü empati kurmak sosyal yaşamın en temel gerekliliği…Herkez bu testte başarılı sonuçlar elde etse toplumsal olaraka rahatlarız,suç oranları düşer ve dahası…
  sevgilerimle…
  Not:Bu arada benim test sonucum 44:)

 12. bu testi başka bi sitede uyguladım buraya koyduğunuz için teşekkürler gerçekten güzel bir test..kolay gelsin..

 13. TEST SONUCUM 52.
  TAM BENLİK BİR TEST OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.
  HERKESE TAVSİYE EDERİM.
  BU TARZ TESTLERİN DAHA FAZLA OLMASININ DAHA YARARLI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM.
  TESTTE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM.

 14. Eveeeet sonuç 50… Empati gücümün çok gelişmiş olduğunu biliyorum ama bazen bu kadarı da fazla dedirtiyor.Çok empati yapmak da iyi değil bence…SAğolun.

 15. puanım 47 iiiyi

 16. gerçekten kişinin kendini denetleye bilmesi için güzel hazırlanmış bir test kişi kendinden haberdar olmalı bence….

 17. Benim puanım 55, empati kurmak hayatımı kolaylaştırıyor ama herkes için kurmaya değmez, fazla iyimser insanları sevmiyorum.

 18. slm ben konyadan caner. güzel bir çalışma. benim puanım 55 cıktı, ben bile inanamadim. hemen gittim aynaya baktim bir iki saniye durdum ve kendime şöyle bir soru sordum: caner ilerde cok büyük bir psikiyatrist olacaksın oglum:)) hedefim buydu zaten. bu test de hedefimin üstüne bal kaymak olduuu :) testte emeği geçen herkese çok teşekkur ediyorum, selamlar saygılar sevgiler, mutlu yarınlar, güzel gelecekler, diyerek aranızdan ayrılıyorum… elveda arkadaşlarr :D

 19. öncelikle sitenizi çok beğendiğimi sölemek istiorum.İnsanların hayatta neler yapması gerektıgını we sağlam adımlar atmasını sağlayan çok başarılı bir site yani ben öle düşünüorum tavsıye üzerıne baktım we kendımle ılgılı bır cok soru ısaretlerını ortadan kaldırmama yardımcı oldu.Başarılarınızn dewamını dılıorum….ßß

 20. Empatik olmak evet güzel yalniz çevrenizdekilerde empatik olmaya özen gösterirse daha da güzel ama değilse katiliyorum burda teste,fazla destek kendini ihmal etmeni getiriyor sana :)) puan 54

 21. Gerçekten güzel bir test paylaşmak güzel fakat herşeyi paylaşayım derken kendi çözümlerimi bulamıyorum tşkler:)

 22. Bence bu test empati ölçemez. teste mantıklı cevaplar veren her insan bu test ile kendisini empatik bir insan olduğunu sanar. empati testleri daha karmaşık olup kişinin hissiyatını almayı amaçlar.
  yine de ellerinize sağlık.

 23. Puanım 44 çıktı.
  Ama empatinin bir de şöyle yanı var :
  Karşı taraftaki kişinin yerine “sadece” kendini koymak insanda “enayi” duygusunu yaratıyor. Keşke böyle olduğunu düşünmesem…

  Teşekkürler.

 24. Puanım 40 gerçekten beni tanımlıyor ama insanlara dert anlatmam kolay değil galiba hep 40 kalacak puanım

 25. ♏elike Ardahanlı

  Empati o kadar önemli ki?

  Ne kadarına sahip olduğumuzla ilgili güzel bir testti.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.