Anasayfa / Bunları Biliyor musunuz? / 9. sınıfta önemli karar : ALAN SEÇİMİ

9. sınıfta önemli karar : ALAN SEÇİMİ

“Eyvah ben ne yaptım ? Neden bu alana yöneldim? İstediğim mesleğe sahip olamayacağım.” Gibi yakınmaları 11. sınıfta söylememek için 9. sınıfta önemli bir karar vermelisiniz. Bu karar sizin mesleğinizi, işinizi, arkadaşlarınızı, statünüzü doğrudan etkileyen bir karardır. Bu karar “alan seçimi”’dir. M.E.B. göre 9. sınıfta öğrenciler ilgi, yetenek ve en önemlisi alan kaynaklık eden derslerin ortalamasına göre belirli bir alana yönelir veya yönlendirilir. Alan seçimi neden önemli;

Seçeceğiniz alan sizin ÖSS sınavında alacağınız puanınızı doğrudan etkileyecektir. Seçtiği alanla ilgili bir bölümü ÖSS sınav sonrasında seçen bir öğrencinin ağrılı orta öğretim başarı puanı 0,8 ile çarpılırken, alanı dışında bir bölümü seçen öğrencinin ağırlı orta öğretim başarı puanı 0.3 ile çarpılacaktır.

Yani alanı doğrultusunda tercih yapan bir öğrenci %21 gibi önemli bir adımı alan seçimiyle atmış oluyor. Somutlaştırırsak; bir öğrenci fen alanını istiyorsa ve eczacılığı tercih ediyorsa A.O.B.P. 0.8ile çarpılacak aynı öğrenci Türkçe öğretmenliğini seçtiği taktirde A.O.B.P. 0.3 ile çarpılacaktır. Bu yüzden alanınızı seçerken aslında bir nevi mesleğinizi de seçiyorsunuz. Bu yüzden alan seçimi konusunda mümkün olduğuna doğru adımı atmaya çalışmalısınız.

Liselerde okutulan alanlar, alana kaynaklık eden dersler ve istenen alana yönelinebilmesi için gerekli olan not ortalamaları ve alanların ÖSS sınavındaki analizleri aşağıda verilmiştir.

1. FEN (SAYISAL) BİLİMLERİ ALANI:

Bir öğrencinin fen bilimleri alanına yönelebilmesi için alana kaynaklık eden biyoloji, fizik, kimya, matematik derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.00 olmalıdır.

Bu alana yönelen öğrencilerin üniversite sınavından sonra seçebileceği bazı meslekler şunlardır; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim, Biyokimya, Biyoloji, Eczacılık, Ekonometri, Elektronik Mühendisliği, Hemşirelik, İç Mimarlık, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Öğretmenliği, Moleküler Biyoloji Ve Genetik, Nükleer Eneri Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Veterinerlik. V.b.
ÖSS’de fen alanı;
• 2002 ÖSS’de en yüksek sayısal puan: 184.993
• 2002 ÖSS’de en düşük sayısal puan: 79.042
• ÖSS sınavında ortalama (0,8 ağırlıklı orta öğretim başarı puanıyla) 220.104 kişi fen alanından sınava girmiş ve tercihte bulunmuş
• üniversitelerin fen alanındaki öğrencilere ayırdığı kontenjan sayısı 80.841 kişidir.
Fen bilimleri alanında okuyan bir öğrenci için 10. ve 11. sınıfta derslerin ağırlıklandırılmaları şu şekildedir; matematik: % 41, fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) %41, sosyal (tarih, coğrafya, felsefe grubu) % 9, Türkçe ise %9 oranındadır.

2. EŞİT AĞIRLIK (TÜRKÇE- MATEMATİK) ALANI;

Bir öğrencinin eşit ağırlık alanına yönelebilmesi için alana kaynaklık eden Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.00 olmalıdır.

Bu alana yönelen öğrencilerin üniversite sınavından sonra seçebileceği bazı meslekler şunlardır; Avrupa Birliği İlişkileri, Bankacılık Ve Finans, Bilgi Ve Belge Yönetimi, Ekonomi, Felsefe, Hukuk, İktisat, Kamu Yönetimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Siyaset Bilimi Ve Uluslar Arası İlişkiler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Uluslar Arası Ticaret Ve Finansman V.b.

ÖSS’de EA alanı;
• 2002 ÖSS’de en yüksek EA puan: 171.634
• 2002 ÖSS’de en düşük EA puan: 77.873
• ÖSS sınavında ortalama (0,8 ağırlıklı orta öğretim başarı puanıyla) 288.097 kişi EA alanından sınava girmiş ve tercihte bulunmuş
• üniversitelerin EA alanındaki öğrencilere ayırdığı kontenjan sayısı 62.689 kişidir.

Eşit ağırlık alanında okuyan bir öğrenci için 10. ve 11. sınıfta derslerin ağırlıklandırılmaları şu şekildedir; matematik: % 36, fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) %14, sosyal (tarih, coğrafya, felsefe grubu) % 14, Türkçe ise % 36 oranındadır.

3. SOSYAL ALANI:
Bir öğrencinin Sosyal alanına yönelebilmesi için alana kaynaklık eden Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.00 olmalıdır.

Bu alana yönelen öğrencilerin üniversite sınavından sonra seçebileceği bazı meslekler şunlardır; Anaokulu Öğretmenliği, Coğrafya, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, İletişim, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Sanat Tarihi, Sinema Ve Televizyon, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği V.b.

ÖSS’de sözel alanı;
• 2002 ÖSS’de en yüksek sözel puan: 173.230
• 2002 ÖSS’de en düşük sözel puan: 68.227
• ÖSS sınavında ortalama (0,8 ağırlıklı orta öğretim başarı puanıyla) 388.236 kişi sözel alanından sınava girmiş ve tercihte bulunmuş
• üniversitelerin sözel alanındaki öğrencilere ayırdığı kontenjan sayısı 25.734 kişidir.
sözel alanında okuyan bir öğrenci için 10. ve 11. sınıfta derslerin ağırlıklandırılmaları şu şekildedir; matematik: % 9, fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) % 9, sosyal (tarih, coğrafya, felsefe grubu) % 41, Türkçe ise % 41 oranındadır.

4. DİL ALANI:
Bir öğrencinin dil alanına yönelebilmesi için alana kaynaklık eden Türk dili ve edebiyatı e yabanı dil derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.00 olmalıdır.
Bu alana yönelen öğrencilerin üniversite sınavından sonra seçebileceği bazı meslekler şunlardır; Alman Dili Ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği, Çin Dili Ve Edebiyatı, Fransız Dili Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İtalyan Dili Ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, Turizm Rehberliği, Yunan D,İli Ve Edebiyatı V.b.
ÖSS’de dil alanı;
• 2002 ÖSS’de en yüksek dil puan: 146.400
• 2002 ÖSS’de en düşük dil puanı: 41.898
• ÖSS sınavında ortalama (0,8 ağırlıklı orta öğretim başarı puanıyla) 11.247 kişi dil alanından sınava girmiş ve tercihte bulunmuş
• ÖSS sınavında ortalama (0,3 ağırlıklı orta öğretim başarı puanıyla) 20.959 kişi dil alanından sınava girmiş ve tercihte bulunmuş
• üniversitelerin dil alanındaki öğrencilere ayırdığı kontenjan sayısı 10.959 kişidir.

NOT:
1. sanat alanına yönelebilmek için alana kaynaklık eden Türk dili ve edebiyatı ile seçmeli resim veya müzik derslerinin yıl sonu ağırlıklı ortalaması en az 3.00 olmalıdır.
2. spor alanına yönelebilmek için alana kaynaklık den beden eğitimi ve biyoloji derslerinin yıl sonu ağırlıklı ortalaması en az 3.00 olmalıdır.
3. alana yönelme şartını taşımayan öğrencilerin alana kaynaklık eden derslerin ortalamalarından hangisi yüksek ise o alana, sınıf öğretmeni, okul idaresi e okul rehber öğretmeni tarafından yönlendirilir.

Yazan : Ahmet YILDIZ / Kigem Eğitim Uzmanı
ayildizpdr@hotmail.com

Hakkında Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.