Anasayfa / İnsan İlişkileri / Karşımızdaki dinleyerek var ederiz!

Karşımızdaki dinleyerek var ederiz!

Sosyal birer varlık olarak biz insanlar için sözlü ya da sözsüz olsun, iletişim daimi bir gerekliliktir. İletişim, duygu ve düşüncelerin belli bir amaca ulaşmak için karşımızdakilere aktarılmasıdır. İletişimin bir sanat olarak kabul edildiği çağımızda, bu sanatı hakkıyla icra edebilmemiz için belli kurallara uymamız, kanalların düzgün çalışmasına ve sosyal anlamda kendimizi daha rahat ve huzurlu hissetmemize yardımcı olacaktır.

Her insanda aynı yöntemlerin geçerli olamayacağı gerçeğini aklımızda tutmakla birlikte başarılı iletişim kurmak için etkinliği kanıtlanmış bazı yöntemler vardır. Her şeyden önce iletişime açık olmak yani karşımızdaki kişi ile iletişim kurmayı istiyor olmamız gerekiyor. Konuşma dilini karşımızdakinin anlayacağı şekilde ayarlamak, olumsuz olmaktan ve suçlayıcı öğelerden, emir kiplerinden uzak durmak, doğru zaman ve şartları yakalamaya özen göstermek, beden dili ve gözlerimizi hem kendimiz hem de karşımızdaki kişi için çok güçlü bir ipucu olarak kullanmayı bilmek, konuyu uzatmadan net cevaplı yorumlar yapmak, iletişimde bulunduğumuz kişiyi anlamaya ve kendimizi onun yerine koymaya özen göstererek durum analizi yapmak, iletişim sırasında oluşacak farklı düşünceleri anlamaya çalışmak ve empati yeteneğimizi aktive etmek, düşünerek konuşmak, insanları değil problemleri karşımıza almak, hiç kimseyi zorla değiştirmeye çalışmamak, dinliyor gibi gözükmeyip gerçekten dinlemek… Sadece gözlerimizle dinlemek olmaz, zihnimizle de dinlemeliyiz karşımızdakini!

Dinlemek, iletişimde en önemli becerilerden birisidir. Hatta benim düşünceme göre anlaşmanın yolu önce güçlü dinlemekten geçer. Bir insanın dinleme şekli aynı zamanda onun iletişim biçimini de gösterir. Çevremizde oluşturacağımız etki, dinleme şeklimizle biçimlenebilir. İyi bir dinleyiciysek ‘anlayışlı, karşısındakine kıymet veren’ birisi olarak değerlendirilebiliriz ki bu da bir insanın kendisi hakkında alacağı en değerli geribildirimlerden birisidir.