Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim forumu misyonu taşıyan kendinigelistir.com sitesi Özgür Şahin tarafından hayata geçirilip, geliştirilmektedir. © 2024. Tüm hakları saklıdır.

  1. Anasayfa
  2. Başarı Yazıları
  3. Lider oldun mu? Lider doğdun mu?

Lider oldun mu? Lider doğdun mu?

Özgür ŞAHİN Özgür ŞAHİN -

- 4 dk okuma süresi
129 1
lider doğdun mu oldun mu

Dünya pazarının gittikçe küçüldüğü ölçek ve rekabet şartları dikkate alındığında ; liderlik, firmaların başarıya ulaşmasında ve başarı performansını zirvede tutmasında önemli rol oynayan faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Liderlik kavramı üzerine birçok üniversite, kurum, basın-yayın araştırması bulunması ile birlikte, son zamanlarda lider çalışanların şirketlere kazandırmış olduğu verimli ve sonuç odaklı çalışma anlayışı, şirketleri liderlik eğitimi üzerine yönlendirdi.

Peter G. Northouse, Liderlik: Kuram ve Uygulamaları kitabında, liderlik kelimesini ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir grup insanı etkileme süreci olarak açıklarken, liderlik kavramı üstatlarından John W. Gardner ise, “Liderlik” isimli çalışmasında, belirlenen ortak bir amacı gerçekleştirmek için izleyici kitlesini harekete geçirmek şeklinde tanımlamıştır. Liderlik; psikolojik, görsel, durumsal, ilişkisel bir çok unsurun bir araya gelmesinden oluşuyor. Bunların bir kısmı, kişide doğuştan var olan karakteristik özellikler olduğu gibi, diğer bir kısmı veya tamamı sonradan da öğrenilebilir. Tarihten bugüne ün salmış liderlere şöyle bir göz attığımızda, hepsinin ortak özellikleri arasında; saygı duyulan, sevilen, takip edilen, disiplinli, kararlı, araştırmacı, yenilikçi, iç ve dış farkındalığı yüksek, girişimci ve özgün kişiler olduğunu görebiliriz. Yapılan bazı araştırmalar da ise liderlerde bulunan en önemli özellikler şu şekilde sıralanıyor; İçgüdü, yönetme arzusu, dürüstlük, güven, zeka, iş bilgisi, üretkenlik ve sosyallik. Lider kişiler doğuştan ne istediğini bilen kişiler de olabilir, sonradan kendilerini fark etmiş ve geliştirmiş kişiler de olabilir. Bu ayrı bir araştırma konusu olmakla birlikte görüldüğü gibi “liderlik” belirli özellikleri kendi içinde barındırmaktadır.

lider doğdun mu oldun mu
Liderler, motivasyonu kendileri yaratmazlar, yalnızca kilidini açarlar.

Tabi ki liderlik, sadece ün kazanmış kişiler gibi büyük bir çoğunluğa hitap etmek değildir, bir şirketteki her bölüm veya departmanda çalışanlar birer lider adayıdır. Bu sebeple günümüzde birçok şirket “liderlik” seminerlerinden faydalanmaktadır. Bu noktada da görüyoruz ki; kişinin sahip olduğu yetkinliklerinden ve yeteneklerinden faydalanarak, bir nevi farkındalık artırılarak da lider olunabilir. Bilimin her geçen gün ilerlemesi ve çağımızdaki rolü de göz önünde bulundurulduğunda, “lider doğulur” tezi kuşkusuz çürümektedir. Bunun en güzel örneği olarak “zihin yönetimi” çalışmalarını söyleyebiliriz. Basit bir mantıkla şöyle düşünebiliriz; zihin kontrol edilebiliyorsa; lider neden olunmasın?

İster bir futbol antrenörü, ister ruhani bir düşüncenin savunucusu ya da bir şirket yöneticisi olun; her şeyden önce ne istediğini bilmek en büyük başlangıçtır. Lider olarak, sorumluluk alıp takipçilerinizi ortak hedef doğrultusunda motive edip, etkilemek mi yoksa başarılı bir lider tarafından, ortak hedef doğrultusunda yönetilen sonucun başarılı bir parçası mı olmak istersiniz? Karar ve aksiyon almak sizin ellerinizde.

Yazan : Tamer Perk | HarwardBusinessReview

Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.

İlgili Yazılar