Anasayfa / Güçlü Hafıza / Okuma hızını arttırmak için yapılması gerekenler

Okuma hızını arttırmak için yapılması gerekenler

Hızlı okumak içinOKUMA HIZINI ENGELLEYEN, ANLAMAYI AZALTAN NEDENLERİ (YANLIŞ OKUMA ALAŞIKANLIKLARI) ORTADAN KALDIRIN

Sesli Okuma: İlkokul çağlarında daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını zannederek geliştirdiğimiz ve okuma hızını önemli derecede yavaşlatan bir unsurdur. Ortalama konuşma hızı 200 kelime kadardır. Sesli okuduğumuz zaman kendimizi bu limite sınırlandırmış olur ve bu hızın üstüne çıkamayız. Oysa okuduğumuzu anlamak için kelimeleri dil ve kulak yollarından geçirerek beyine göndermemize gerek yoktur. Göz çektiği fotoğrafları dilimizden yüzlerce defa süratli olarak beyine göndermekte ve beyin almaktadır. Sesli okuduğumuz zaman 200 kelime 1 dakikayla sınırlandığı için okuma hızımız çok daha hızlı olan beyin kapasitemize yetişememekte, arta kalan beyin kapasetimiz, boşluğu başka düşüncelerle doldurmaya çalıştığından konsantrasyonumuz ve okuma etkinliğimiz azalmaktadır.

İçinden sesli okumakda bir okuma türüdür. Her ne kadar bunda dudaklarımız kelimeleri tek tek telaffuz etmiyor ise de , ses tellerimiz kımıldıyor ve okuma hızımız 500 kelime 1 dakikayla sınırlıyoruz. Bunu önlemek için uzmanlar okurken çiklet çiğnemeyi öneriyorlar.(Gözle görme alışkanlığı edinene kadar) Okurken çiklet çiğneme temponuz hiç değişmezse bu yanlış alışkanlığı yenebilir ve gözle okumaya başlayabilirsiniz.

Her kelimeyi okumak da okumayı yavaşlatan nedenlerden biridir. Başka dillerde de, Türkçe´de de cümle yapılarında anlam bir kaç kelimede toplanmıştır. Diğer kelimeler onları düzenli bir cümle halinde birleştirmek için kullanılmıştır. Ve, gibi, ile için v.s. gibi sıksık tekrarlanan ve okuduğumuzu anlamamamıza büyük katkısı olmayan bu kelimeleri her seferinde okumak, bize büyük zaman kaybettirir. Başlangıçta hangi kelimelerin gereksiz olduğunu doğru tespit ederek, okumadan atlamakta büyük güçlük çekecek, ama zamanla bu konuda da yetenek ğeliştirerek 300 kelimelik bir yazının 100 kelimesini okuyarak anlayabilirsiniz.

Hızlı okursak anlayamayacağımızı zannetmek, okumamızı en fazla yavaşlatan en önemli psikolojik etken ve yaygın olan yanlış bir kanıdır. Kağnı arabaları satte 3-5 kilometreden hızlı gidemezdi. Otomobil bu hızı 100- 200 kilometreye çıkardı. Eskiden insanlar bu hızlara ulaşılabileceğini düşünmezlerdi. Biz de bu gün, yarın kabulleneceğimiz gelişmelere inanmıyor ve direnç gösteriyoruz. Dakikada 6000 kelime okuyarak 13 yaşında üniversiteye giren Mariel Aragon, dakikada 2500 kelime okuyarak A.B. D.´yi yöneten John Kennedy, hızlı okuyarak da daha iyi anlanabileceğinin kanıtlarıdır.

Öyleyse bu şartlanmayı bir kenara bırakarak okuma hızınızı arttırın. Anlama hızınız başlangıçta düşecek, ama hızınız arttıkça eski derecenizi yakalayıp geçecek, daha iyi anlayacaksınız.

Geri dönmek; bize en fazla zaman kaybettiren alışkanlık. Konsantrasyon eksikliğinden olur. Geri dönme imkanımız olduğu sürece de konsantrasyonumuz azalır. Öncelikle kendinize geri dönmeyi yasaklamalısınız. Geri dönme şansınızın olmaması konsantrasyonunuzu arttırır. Başlangıçta bazı paragrafları anlayamadığınızı hissedeceksiniz. Endişelenmeyin ve geri dönmeyin. Kendinize “Bugüne kadar geri dönerek okuduğum her paragrafı anladım mı? Şimdi hatırlıyor muyum?” diye sorun . Umarız cevabınız endişelerinizi yatıştırır.

Göz eğitimsizliği; gözün satırlar üzerinde düzenli hareket edememesidir. Okuma eğitimini yetirence alamayan bir göz, satırlar üzerinde gezinir, durur. Sıçramalar ve duraklamalar düzenli olmaz. Kişi sık sık geri dönüşler yapar. Bu nedenle de satırdaki düşünceleri birbirlerine bağlayarak bütünleştirip anlamlandırmada zorlanır. Bunun için gözü, sürat ve çabukluk kazandırıcı bazı yardımcılarla eğitmek gerekir. Örneğin bir vasıtada giderken ilanları okuyarak ve varsa videoda 2-3 kat hızlandırılmış alt yazılı filimleri seyrederek küçük göz egzersizleri yapabilirsiniz. Başlangıçta yoğun kontrasyon nedeni ile başınız ağrıyacak , ama bir süre sonra alışacaksınız. Alt yazılı bir filmi normal hızında seyrettiğinizde size çok yavaş gelecek ve canınız sıkılacaktır.

Pasif okumak; okuyacağınız yazıya zihninizi yönlendirmeden, anafikri, yazarın düşünce ve olaylara bakış biçimini, üslubunu anlamadan yapılan okumadır. Yazıyı ne amaçla okuduğunuzu bilmeden yapılan okumalar, okuma hızını düşürür. Dikkat yoğunlaşması olmadığı için de anlama olayı oluşmaz. O nedenle önce okunacak konuyu niçin okuyacağınızı belirlemeniz gerekir. Sonra bir ön okuma yaparak sorular belirlemek, soruları yanıtlamak için tekrar dikkatinizi yoğunlaştırarak yeniden okumak, etkili okumayı sağlar.

Bilgi ve kültür düzeyi eksikliği; okuma hızınızı yavaşlatan en önemil nedenlerden biridir. Yeni edinilmek istenen bilgilerin iyi kavranabilmesi, daha önce o konu ile ilgili kavramların kazanılmış olmasına bağlıdır. Hiç temel bilgimizin olmadığı bir konuyu anlamak çok zordur. Temel olmadan inşaat yapılmaz. Yani bilgi ve kültür eksikliği, okunacak konunun anlaşılmasını zorlaştırdığı için,okuma hızı da düşer. Bunun için parçada geçen, anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamını öğrendikten sonra dikkatle okumanız anlamanızı kolaylaştırır.

Okumanın ne anlama geldiğini iyi bilin; Okumak yalnızca sözcük kümeleri görmek değildir. Okumak yazarla aktif bir söyleşi şeklinde sürdürülen zihinsel bir süreçtir. Bu anlamda okuyabilmek için görmenin ötesinde zihinsel beceriler gereklidir. Bu zihinsel beceriler de öğrenme yolu ile gerçekleştirilebilir.

Örneğin bir metne bir bakışta en fazla iki- üç sözcük algılayabilen bir okuyucu belirli bir eğitim programı sonucunda bir bakışta cümlenin ya da paragrafın tümünü algılayabilir hale gelir. Yine öğrenme sonucunda, sürekli olarak her okuma çabasında yazarla aktif bir söyeşi içinde yazarın görüşlerini açığa çıkarmayı öğrenerek etkin bir okuyucu olabilir.
Okumanın gerçek amacı, anlamı çabuk ve doğru kavramaktır. Bu okumanın geliştirilmesi için, etkili okumanın temeli olan hız, kavrama ve bellek arasında bağ kurulmasını gerektirir. Okumada kavrama ile hız arasında yakın bir ilişkinin varlığı kabul edilmekte, kavramaya ilişkin becerilerin arttırılması hızlı okuma ile olası görülmektedir.

HIZLI OKUMA
Hızlı okuma için , okuma yanlışlarımızı düzelterek kendimizi hazırladık. Şimdi de hızlı okuma yöntemlerine geçmeden önce, düşünce olarak atmamız gereken adımlar var.
a- Gözlerimizle aklımızı birlikte çalışmaya alıştırmak
b- Bir metinde her sözcüğü okumak zorunda olmadığımıza inanmak
c- Her metinin ya da kitabın aynı değerde olmadığını kabul etmek. Yani bazılarının zor, bazılarının kolay olduğunu bilmek
d- Okuyacağınız her metin ve kitapta amaçlarınızın farklı olduğunu kabul etmek okuma hızınızı da buna göre ayarlamak gerektiğini bilmek.

HIZLI OKUMA YÖNTEMLERİ

Göz Devinimlerimiz: Daha hızlı okumak, etkili bir okuyucu olabilmek için gözlerimizle aklımızı birlikte çalıştırmaya alıştırmamız gerekiyor.

Okuma sırasında, gözümüz satırlar üzerinde soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya (bazen aşağıdan yukarıya) göz sıçramaları ile ilerler. Okuma olayı, işte bu sıçramadaki duraklamalar (saplama) sırasında, yakalayabileceğimiz sözcük kümesini algılayarak , gerçekleştirilir. Bu yüzden hızlı ve usta bir okuyucu olabilmek için, göz sıçramalarını hızlandırmak, duraklama süresini kısaltmak, duraklama süresince çok sayıda sözcük görebilmek (4-5sözcük) yani görme yelpazemizi genişletmemiz gerekiyor. Bu üç özelliği kontrol etmek beynin işidir. Zihnimizin kotrolü dışında gerçekleşen sıçrama ve duraklamalardan görüş alanına girenleri algılamak olanaksızdır. Öyleyse aklımız sürekli emir veren, kontrol eden ve gönderilenleri algılayacak biçimde hazırlıkta ve işlerlikte olmalıdır.

Sapmalar: Daha çok sayıda sözcük kümesini algılamak için; sözcük kelimelerinde gözün önce belli bir noktaya sapması, sonra bu saptığı noktanın sağından ve solundan mümkün olduğunca çok sayıda sözcüğü algılaması gerekir.

Lezzetli ve Temiz yemekler yapan bir aşcıdır.

1. Sapma noktası 2. Sapma noktası

Kolon Okuma: Günümüzde metinler gittikçe daha dar kolonlar halinde basılmaktadır. Gazetelerde dergilerde ve büyük magazinlerde bu kolonlara daha sık rastlanmaktadır. Bu kolonlar, ortalama 5-7 cm den oluşan sıfatlardan meydana gelmektedir. Dar kolanlar büyük bir gidiş- gelişi zorunlu kılan geniş satırlardan daha kolay gözden geçirilmektedir. Diğer yandan yukarıdan aşağıya doğru okuma dikkati daha çok uyarmaktadır. Dar kolonlar genellikle her satırda bir ya da iki sapmayı gerektirdiğinden, ritim konusunda büyük yarar sağlamaktadır.

Göz Gezdirme: Görme yelpazemiz genişledikçe, metnin bütününü dikkatli bir şekilde görme, düşünceleri yakalama hızına da ulaşırsınız.
Etkili okuyucu, metnin özelliklerine göre hızını ayarlayabildiği gibi, her metinle ilgili ihtiyaç ve amaçlarının farkı olacağını kabul eder. Amacını belirledikten sonra metnin bütününe yönelik yaptığı “Göz Gezdirme” Tekniği ile dikkatli bir okuma yapabilir.

Göz gezdirme ile çok yüksek hızlar elde edersiniz. Neye ve nasıl göz gezdireceğimizi iyi belirlersek bu, hız kavrayışımızı düşürmez.

Göz gezdirme, bir metni okumaya başlamadan önce yapılan “Göz atma” dan farklıdır. Göz gezdirme de amacımız belirli olduğu için daha dikkatli bir inceleme yaparız. Okunan metin çok kolay ve okuyucunun bildiği konuyu içeriyorsa göz gezdirme de yeterli bilgi edinilebilir.
Etkili bir göz gezdirme davranışında; metin başlığı alt bakşlıkları, giriş ve ilk paragrafı, sonraki paragrafların ilk ve son cümleleri numaraları, büyük harfle ya da italik yazılmış yerleri son paragraf ve varsa özeti okumalıdır.

Esnek Okuma: Okuma yöntemimizi ve hızımızı belirleme okuma amacımız ve metnin özellikleri önemli rol oynamaktadır. Etkili okumada okuyucu, her durumda uygun okuma tutumunu alabilmelidir. Uygun okuma tutumunu alabilmek, esnek okumayı gerektirir.
Eğer günlük yaşamda karşımızı çıkan yeni bilgilerden gereğince ve uygun bir şekilde yararlanmasını bilmezsek, bir çok şeyi kaçırır, önemli bilğileri edinemeyiz . Ayrıca daha az zaman ayırarak yapacağımız okumayı, hem daha fazla zaman harcayarak yapar, hem de okuduğumuz metinden yeterince doyum alamayız. Oysa okuma hızını ve yöntemini, okuma amacına ve metnin özelliklerine göre ayarlayabilen, yani “Esnek Okuma” yapabilen bir okuyucu en kısa zamanda, en çok bilgiyi alabilir.

Her gün karşılaştığımız yeni okuma durumlarını incelediğimizde, esnek okumayı daha iyi anlayabiliriz. Okunacak şeyler değişik türde olduğundan , bunları okuma amacımız da değişir. Farklı teknikler kullanırız. Örneğin güne gazete okuyarak başadığınızı düşünelim. Ancak zamanınız sınırlı, derse yetişmek durumundasınız. O zaman sadece başlıklara bakar ilginizi çeken haberlere de şöyle göz atarsınız. Okula gittinizde, derse girmeden önce eğer konu anlatacak iseniz, bildiğiniz şeyleri eleyebilmek için göz gezdirirsiniz. Bildiklerinizi atlar yeni bilgileri okursunuz. Öğleden sonra arkadaşınız size bir dergiyi verdi diyelim. İlginç bir makale var mı diye dergiyi tararsınız. İlginizi çeken bir makale bulduğunuzda, yeni bir bilgiye rastlamak için göz atarsınız. Akşam iyi bir film ya da program bulabilmek için gazetelerden programları tararsınız. Yarınki dersinizi hazırlama durumunda ise, metindeki herşeyi okumanız gerekmediği düşüncesinden hareketle kitabınızın o bölümüne göz atar, elde etmek istediğiniz bilgilere göre önemli başlık ve alt başlıkları belirlerseniz. Konusunu ana fikir ve ayrıntılarını araştırır, önemli kısımlar üzerinde daha fazla zaman harcayarak, ayrıntılar üzerinde daha hızlı geçerek ya da atlayarak okumanızı sürdürürsünüz. Gördüğünüz gibi, okuduğunuz bu çeşitli türden malzemelerin her birine göre okuma amacınız da farklı olacaktır. Yine malzemenin türüne göre yöntem ve hızınızıda değiştirmeniz gerekecektir. Eğer bunu uygun bir şekilde yapmayı başarırsanız esnek bir okuyucusunuz demektir.

Esnek okuyucu, nasıl okuyacağına karar verirken, metinin türünü de dikkate alarak zaman zaman teknik değiştirebilir. Metin , açık bir dille yazılmış ve izlenmesi kolay bir anlatımı olduğunda, hızlı bir okuma yapılabilir. Ancak metin açık bir dille yazılmamış, anlatımı kolayca özlemeye elverişli olmadığında daha yavaş ve dikkatli bir okuma yapılabilir. Eğer bu şekilde esnek davranamazsak, amacımıza ulaşamadığımız gibi zamanımızı da boşa harcamış oluruz.

Esnek okuyucu, okuma yöntemini kararlaştırırken zamanını dikkate alır. Örneğin bir metni ne kadar dikkatli okuması gerekirse gereksin, eğer yeterli zamanı yoksa, ya bir kısmı okur, bir kısmına göz atar ya da baştan sona dikkatle göz gezdirir. Ayrıca, eğer o anda fiziksel bir rahatsızlığı varsa, genel düşünceyi anlamak için sadece göz atar. Özetle esnek okuyucu, durumuna göre hızlarını bilen ve uygulayan kişidir.
Kavrama ve Sezme: Görme, her sözcüğü anlamanız için yeterli değildir. Görme yeteneği, anlama, görme ve zihin yeteneklerinin bir sentezi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu, yazılı bir sözcüğü görür görmez tahmin ediliyor, taman olmadan profilini ve diğer özelliklerini tamamlıyor, böylece görüşünüzü kontrol etmiş oluyorsunuz.
Okuma sürecinde, sözcükleri sadece görmek yeterli değildir. Aynı zamanda bir sözcüğü diğerinden ayırmak gerekir. Yazmada ise , dil bilgisi ve sözcükleri birleştirmede kullanılan bağlama kuralları etkili olmaktadır. Sonuç olarak okumak, soyut ve göze dayalı anlamlar üretmektir. Bu üretimi sözcüklerin doğru seçimi, sözcüklerin anlamları, tipleri, türleri ve yaptıkları belirlemektedir.

İyi bir okuyucu olmak, sizin etkili okumanızı sağlayacak çeşitli teknikler uygulamanız gerekmektedir. Şimdi yapacağınız alıştırmalarda, okurken eksik bırakılan sözcüğü izleyen sözcüklerden tahmin etmeye çalışın. Böylelikle anlama ve sezme yeteneğinizi ğeliştirebelersiniz.

UYGULAMA: Aşağıdaki kısa metinde boş bırakılan yerlerde konuşulması gereken sözcükleri düşünerek, kavrayarak bulup yazınız. Bu tür çalışmaları sık sık yaparsanız kavrama ve sezme gücünüz artar.

Oğlumuz
Karlı b…. şubat g….. doğmuştu. Babanın k…. verirken b…. tuhaftım. İsim a….., kamus b…… ne kadar b ….. gelmişti . O…… ışıl ı….. , kainat g….. manalı b….. kelime b….. istiyorum. S…… Ömer d……. Bu da o…..yakışmıştı. O…… tarihe girme b…… Ömer´in ikbaline layık, g……
İlk g…., i….. diş, i….. kelime, annesine doğru genç, g…… ve mes´ut a….. doğru i….. adım.

Seçici Okuma: Bundan önceki bölümlerde etkili ve hızlı okumayı geliştirmek, okuma verimini arttırmak için bir takım stratejiler geliştirdik. Bu aşamadan sonra hedefimiz, okumaya, ayırdığımız zamanı daha verimli kullanabilmek, kısa zamanda daha çok bilği edinebilmek. Bu hedefe ulaşabilmek, hızlı ve seçici olmayı gerektiriyor. Aslında her okuma da seçici olunmalı. Ancak hızlı okurken buna daha çok ihtiyacımız var.

Okumada önemli olan, yazarın iletmek istediği mesajı, okuyucunun yazılı sözcükler arasından bulup çıkarmasıdır. Daha önceki bölümlerde, yazarın düşüncesini kavramada etkili olan bir takım etkili okuma tekniklerinden bahsetmiştik. Bu tekniklerde hız , çabukluk, esneklik derecelerine nasıl ulaşacağımız, okumamızı nasıl düzelteceğimiz konularında yoğunlaştık. Ancak bu tür okumalarımızda gözümüz temel olan noktayı, bir çok ayrıntılarla birlikte kavrama durumunada kalabiliyordu. ” Seçici okuma” adı altında şimdi açıklayacağımız teknikte ise, tüm ayrıntıya girmeden, daha az sözcük okuyarak, yazarın düşünce bütünlüğünü yoklamamız hedeflenir.

Burada önemli olan her hangi bir metni mikroskopla incelemek değil, genel hatlarıyla bilmektir. Bu teknik, pratik okumamıza büyük yarar sağlamakta, bize zamandan kazandırmaktadır. Örneğin, 15 dakikada günlük gazeteyi okuyabelmek, üç saatte 500 sayfalık bir yapıtta bulunan bilgileri yakalamak gibi…

Buraya kadar yapılan açıklamaları özetlemek gerekirse:
1. Gözümüzle ve beyninizle okuyun.(Dudaklarınız ve ses telleriniz kımıldamasın)

2. Gözünüzle kelime gurupları görmeye çalışın ( birden fazla kelime)

3. Okurken yazıya konsantre olmaya çalışın. (geri dönüş yapmayı kendinize yasaklayın)

4. Her kelimeyi okumak yerine, asıl anlamı veren kelimeler üzerinde durarak gereksiz kelimeler üzerinde durarak gereksiz kelimeleri atmaya çalışın.

5. Kendinizi hızlı okumaya zorlayın.

6. Kendinize okurken belli bir süre vererek, okuduğuğunuzu o süre içinde bitirmeye çalışın.

7. Fırsat buldukça değişik tipte yazılar okuyun.

(Kendinize mutlaka okumak için zaman ayırın)

8. Gereksiz Ayrıntılar yerine ana fikir için okuyun.

Anafikri bulmak için;
a) Birinci paragrafta yazırın tarzını çıkarmaya çalışın
b) Anafikri nereye yazmış olabileceğini düşünün Her paragrafta bunu bulmaya çalışın.
c) Anafikrin her paragrafta bulunabileceğine dikkat edin.
Başlangıçta bunları uygulamanız ve hatta başarmanız size çok güç gelebilir. Ama unutmayın ki bunları başarıp bilginin özüne çok daha pratik, çok daha kısa sürede ulaşabilen insanlar çok fazla. Neden bizde onlardan biri olmayalım? Yapılması gereken tek şey ümidimizi yitirmemek.
İnatla uygulama yapın.
Sonucun adım adım geldiğini göreceksiniz..

Hakkında Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.

34 yorum

 1. Hmm… :) Bunu calismam gerekiyor :) Eskiden sesli okurken cok güzel ve seri okurdum… Nedense bazen zorlaniyorum. Ama bu degisecek :) Söz : )))

  Tesekkürler Özgür’cüm

 2. kitabı hızlı okuyorum ama bişiy anlamıyorum tmm ozaman burdan aldığım bilgilerle bunu değiştiricem
  kitap okumak güzel….

 3. birol fidanboy

  çok teşekkürederim ilginize dikkate alarak çalışıyorum umarım istedidğm sonucu elde ederim…

 4. Ben hızlı okumaya çalışıyorum o zaman da heycanlanıyorum :)
  Ama çalışıcam.Yapabilirim…
  Teşekkür ederim Özgür ;)

 5. BENDE DENİYCEM.İNŞALLAH BAŞARABİLİRİM…

 6. öfffff nihayet bitti bu yazıyı baştan sona okuyan zaten hızını istesede istemesede geliştirmiştir.

 7. ben mustafaya katılmıyorum ben sadece bir kaç satırını okudum ben aslında beyin gücü ile nasıl seler yapabilirim diye merak ederken bunu buldum ve aslında bununda işe yarayacağını gördüm ben bunu biraz biliyordum ama bunu okuduktan sonra herşeyi tamamen öğrendim

 8. melis sanada katılmıyorum bende okuldayken senin gibi göz ile okurken ona konsantire olamadığım zaman kelimeleri görür geçerdim ama kitap bittikten sonrada onları hiç hatırlamazdım.
  senin bu yaptığın yanlış ve sen ona konsantire olursan emin ol o kitabı çoookkk rahat biterirve anlarsın

 9. bakın ben buraya 3 tane yorum yazdım şimdi ve ben onlara kendimi tanıtıcam.
  bende derslerde başarısız olan bir öğrenciyim derslerim köööttüüü okulda derlerde ensevdiğiniz ders hangisidir acaba bilmem ama benim en sevdiğim ders müzik ve oders okadar güzel ve hızlı geçip anlaşılır geçiyorki asllında bundan çıkara bileceğiniz şey derslere konsntire olup onları seversek herşey rahat ve çabuk geçer BUNU SAKIN ONUTMAYIM

 10. öyle insanlar warki 400 sayfalık bi kitabı 1 saatte okuyabılıyorlar kı buna gore dusunun bır bir sayfada 1000 kelime olduguna gore 400.000 kelimeyi 60 dkkada okuyorlar biz ise sadece 1 sayfada ortalama 2-3 dk harcıoz atrık zaman diliminede siz vurun bunu kendınızı kıyaslayın 1 sayfa okumanızı we sure tutup olcmenızı we karsılastırmanısı ısterım….

 11. Beni sevindiren nokta yanlız ben deyilmişim okumaktan sıkılıp kaçan.Kendimi geliştirmeyi yeni şeyler keşf etmeyi seviyorum.Buda çok kitap okumaktan geçiyo okuma alişkanliğim yok buda işkence halini alıyo.bir çok kişisel gelişim kitabıları almama rağmen sonuna kadar okuyamıyom yavaş okuduğum için sıkılıyorum.Bu yazıyla yeni bir başlangıç yapmayı umuyorum..

 12. Ben sevdiğim kitapları okurken sıkılmam. Mesela tarih içerikli kitaplar ama Özlem arkadaşımızın yazdığı gibi bende aldığım kişisel gelişim kitaplarında hiç sona gelmemişimdir. Bir de hepsini okumam gerektiğini düşünmüşümdür. Yarım bırakılmış koskoca bir kitaptansa seçilerek okunmuş bir kitap bırakmaya çalışacağım bundan sonra. Bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için teşekkür ederizm sizlere.

 13. hızlı oumayla ilgili koca bi kitap bitirmiştim ama başaramadım. bence tek önemli nokta yapamasan bile üstüne gitmek ve hızlı okumaya çalışmaktan vazgeçmemek. şahsen ben bundan sonra üstüne gidicem. hızlı okumayı başardığımda gelir tekrar sizlere haber de veririm hem ;) herkese kolay gelsin…

 14. Hızlı okuma ile ilgili bir sürü programım var,bir ara epey yol katetmiştim ama sonra hızım yine düştü

  Benim sorunum iç ses

  Gözümü blok okumaya alıştırdım yani bir bakışta 4 kelime birden görüyorum,algılıyorum ama gel gör ki içimden de o kelimeleri tekrar ediyorum,e haliyle okuma hızım düşüyor,

  Bunu aşmak için müzikle,sakızla okudum yok iç sesim susmuyo,hep içimden tekrarlıyorum

  Bunu aşsam 1 günde 2 kitap bile bitiririm ben :)

  Ne yapabilirim önerisi olan var mı,kendimi hipnotize mi ettirsem acaba :/

 15. hızlı okmaya artık ınanmıyorumbence anlama duser sadece genel bilgi saqhıbı olursunuz bi konuyla ilgili.

 16. Allah razı olsun bilgiler çok güzel ve verimli. insana okuma hırsı veriyor. bence bilgiler çok güzel bu şekilde uygulandıkça zamanla konuşmada ve okumada bence büyük değişimler olacak buna inanıyorum. hazırlayan kişinin emegi için teşekkürler. sevgilerimle… sevda tk

 17. gerçekten çok güzel bilgiler. yazanın emeğine sağlık. girdiğim deneme sınavlarında paragraf sorularını okurken çok zorlanıyorum. inşallah daha iyisi olacak bu bilgilerden sonra…

 18. bence de hızlı okumanın en iyi yolu devamlı pratik yapmak.Bu bilgiler temel alınıp, devamlı ve isteyerek
  okumaya devam edersek kendimizi istediğimiz kıvama getirebiliriz.

 19. valla ben her halimle hızlı okuyorum.

  e peki ben neyim?

  her ikisinde de gayet hızlı okuyorum.

  benim ne olduğumu da bi söyleyin…

 20. bende bir kaç haftadır hızlı okuma için çalışmalar yapıyorum.ilk başta 175 kelime dakikada okuyodum.4 gün içinde 670 kelimeye kadar çıktım.şimdi 700-900 kelime arasında degisiyor.yazının içerigine göre yavaşlayabiliyorum.ilk zamanlarda okudugumu anlamıyodum ama zamanla kelimeleri görünce hemen tanıyorsunuz ve normalde yaptıgımız gibi heceleri tek tek incelemenize gerek kalmadan bütün olarak görebiliyorsunuz.

 21. Merhaba
  Bende hızlı okumak istiyorum buradaki önerileri okudukça kendimde büyük bir gelişme hissettim.
  Bu tür yararlı makaleler oldukça bizler hep gelişeceğiz. Saygı ve sevgilerimle…

 22. Bn bu hızlı okumann özel krsuna gittm ve cok faydası dokundu girdiim de 130 kelime okyodum akikada şimdi ise 1000 kelimeyi rahatlıkla okya biliorum

 23. Gerçekten de site güzel hazırlanmış. ve bu konuyu güzel işlemişler.hergn dhada yeni şeyler ekleseler çok çok daha güzel olur. (:

 24. Yorumlar çok güzel umarım faydasını görürüm , daha sonra sonuçlarını paylaşirım

 25. Ben daha 2. sınıftayım. normalde 175-210 arası okuyordum.ama bu bilgilerle 233 kelime okuyorum.

 26. Paylaşana teşekkürediyorum.

 27. Ya benim böle bir sorunum yok ama okuma korkum var çok üşengen bir kızım uzun bir yazı qörsem okumam üşenirim öle bir soruunum var ya yardım edin bana :(

 28. Bnçok yavaş yavaş okuyorum tane tane okuyorum bn

 29. selamün aleyküm! yazardan Allah razı olsun! Yağmur bence ön yargılı olmamalısın…O uzun yazıda göreceğin bir cümle hayatını değiştirebilir Allah’ın c.c izniyle…Unutma ki ne yaşayacağını ancak Allah cc bilir kardeşim…! Sağlıcakla kal

 30. iç sesi nasıl yenecez onu anlayamadım iç sesi susturursak nasıl okuyacağız

 31. Okuma hızını arttıran bir app geliyormuş. Akıllı saatlerde çok işe yarayabilir. . Teşekkürler.

 32. Cok güzel bilgiler vermissiniz. Tskler. Ben almanya da doğup büyüdüm. Sürekli almanca okuyor ve konusuyordum. Türkcemi gelistirmek istiyorum. Bol bol okuyorum faydasını görüyorum. Burdaki tavsiyeleri yapmaya calistim hizimi gercekten artirdim. Ilk basta hizli okuycam diye ter bile basiyordu yoruluyordum. Şimdi gayet rahat ve anlayarak okuyorum. Üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi problemim konusmami düzeltmek istiyorum. Sesli okursam mi daha düzgün konusabilirim yoksa icten ama hizli okuyarak mi. Tskler :)

 33. Elinize yüreğinize sağlık.Lakin sorun iç ses ve eminim ki bu işe başlayıp da bırakanların tek sorunu İÇ SES… İç sesi kesmenin yolunu anlatın bize…

 34. Ellerinize sağlık bence çok faydalı bi yazı olmuş özetle neler yapabileceğimiz çok güzel anlatılmış teşekkür ediyorum

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.