Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim forumu misyonu taşıyan kendinigelistir.com sitesi Özgür Şahin tarafından hayata geçirilip, geliştirilmektedir. © 2024. Tüm hakları saklıdır.

  1. Anasayfa
  2. Antisosyal Kişilik Bozukluğu
Genel

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Özgür ŞAHİN Özgür ŞAHİN -

- 6 dk okuma süresi
14 0

Anormal Hareketler ile Ortaya Çıkan Psikiyatrik Bir Hastalık: Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Kişilik bozuklukları düşünme, hissetme ve kişilerarası ilişkilerde değişmeyen ve belirgin fonksiyonel bozukluk veya üzüntü veren davranış belirtileri ile karakterize olan psikiyatrik bir bozukluktur. Gözlenen davranışlar başka bir nörolojik bozukluğa, madde kötüye kullanımına (bağımlılık vs.) veya genel bir duruma göre oluşmamaktadır. Klinik uygulama sırasında bu ayrımı yapmak genellikle zordur. Kişilik bozukluğu ciddi nörolojik problemlerin, hormonal bir bozukluğun veya başka bir sistemik hastalığın ilk belirtisi olabilir. Antisosyal kişilik bozukluğu da en yaygın görülen kişilik bozukluklarından birisidir.

Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı konulan kişiler her ne kadar düzgün bir isimlendirme olmasa da psikopat olarak tanımlanmaktadır. Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler toplum kurallarının dışında hareket eden, şiddete eğimli, dediğim dedik olan ve başkaların düşüncelerini önemsemeyen kişilerdir. Bu hastalığa sahip olan kişiler kendilerini iyi bir şekilde gizler ve normal kişiliklerinden oldukça farklı bir biçimde görünürler.

Antisosyal Kişilik Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir ?

Antisosyal kişilik bozukluğu hastalığı kişilik bozuklukları grubunda olan psikiyatrik bir hastalıktır. Hastalık ortaya çıkardığı belirtiler ve diğer detayları ile tam olarak bilinmektedir ancak henüz neye bağlı olarak görüldüğü kesin olarak bilinmemektedir.

Uzman doktorlar bu hastalığın ortaya çıkmasında en büyük etkenin genetik etmenler olduğunu söylemektedir. Öyle ki ailesinde veya kan bağı olan kişilerde antisosyal kişilik bozukluğu hastalığı olan kişilerin kendilerinde de bu hastalık büyük olasık ile görülmektedir. Bunların yanı sıra hastalığın ortaya çıkmasında etkili olan genlerin taşınması ve bu genlerde meydana gelen mutasyonların da bu hastalığa neden olduğu bildirilmiştir.

Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı konulan kişiler üzerinde yapılan bir çalışmada hastaların çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşadığı travmaların bu hastalığın ortaya çıkışında etkili olduğu görülmüştür. Erken yaşlarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalma, cinsel istismar veya bu durumları görerek şahit olma gibi nedenler bu hastalığın ortaya çıkışında büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca aile içi şiddet, savaş ortamı, ailesiz büyüme, düşük ekonomik koşullar ve sevilen birinin kaybı gibi nedenler de bu hastalığın ortaya çıkmasında etkilidir.

Bu nedenlerin yanı sıra uzmanlar beyin kimyasında ve endokrin sistemde meydana gelen çeşitli değişimlerin bu hastalığın ortaya çıkışında büyük bir etkisinin olduğunu düşünmektedirler.

Antisosyal kişilik bozukluğu ne zaman geçer şeklindeki sorular sıklıkla sorulmaktadır. Buna net bir cevabın verilebilmesi için hastalığın ortaya çıkmasında neyin etkili olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir ?

Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı alan kişiler toplumda normal olarak kabul edilmeyen ve çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz hareketler yaparak hastalığın belirtilerini ortaya çıkarırlar. Hastalıkta ortaya çıkan belirtiler ise genel olarak şu şekildedir;

  1. Toplum normlarına aykırı bir şekilde yaşama ve bu kuralları reddetme (örneğin sokaklarda yüksek sesle müzik açarak araba sürmek)
  2. İş yeri, okul veya herhangi bir toplulukta çeşitli disiplin kurallarına veya o topluluğun kendine ait kurallarına uymama, aykırı hareket etme
  3. Bencil bir düşünceye sahip olma, başkalarının isteklerini ve düşüncelerini önemsememe
  4. Çevresindeki insanlara zarar verme, tehdit etme veya sıkıntı yaşatmak
  5. Yalan söyleme veya çevresindeki kişilerin düşüncelerini manipüle yolu ile sapıtmak gibi belirtiler antisosyal kişilik bozukluğu hastalığına sahip olan kişilerde yaygın olarak görülen belirti ve bulgulardandır.

Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olan hastalarda görülen bu belirtiler kimi zaman dışarıdan fark edilemeyebilmektedir. Bu belirtiler çoğu zaman ancak uzmanlar tarafından fark edilmektedir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğunun Tedavisi Nasıldır ?

Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olan hastalar çoğu zaman kendilerini toplum içerisinde gizledikleri için teşhis oldukça zor bir hale gelmektedir. Olası diğer hastalıklar elendikten sonra bu hastalığın tanısı konulmakta ve altta yatan nedenlere yönelik ilaç tedavisi veya psikoterapi yöntemleri uygulanmaktadır.

Psikiyatri hastaneleri doktorları hastalığın tedavisini planlarken hastalığın ortaya çıkış nedenini belirler ve bu nedenin (travma, istismar vs.) ortasından kaldırılmasına yönelik tedaviler planlar. İlaç tedavisi ihtiyaç halindeyken uygulanır ve esas olarak psikoterapi tedavisi uygulanır.

Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.

İlgili Yazılar