Anasayfa / Güçlü Hafıza / Hatırlamanın En Güçlü Yolu

Hatırlamanın En Güçlü Yolu

Bu insanlar bu kadar bilgiyi hafızalarına nasıl almışlar? Nasıl hatırlama güçlerini bu kadar geliştirmişler? Bu sorulara verilecek tek bir cevap vardır: ?Bu insanlar beyinlerinin varolan gücünün farkındadır ve beyinlerini geliştirmek için çeşitli teknik ve egzersizleri yapmaktadır.? Londra?da 1993 yılının Ağustos ayında II. Dünya Hafıza Şampiyonası yapılmıştı. Bu şampiyonasının birincisi 2 dakika aralıklarla sunulan 100 sayıyı hafızasına almış ve sade 30 dakika içersinde 1002 adet çift sayı üretmişti. Aynı şampiyonanın ikincisi 1000 kişinin ismini 15 dakikada öğrenmiş ve sırasıyla sayabilmiştir. Bir başka yarışmacı ise Blackpoll’daki otellere ait olan 15 bin telefon numarasını ezbere söyleyebilmiştir. Bu insanlar bu kadar bilgiyi hafızalarına nasıl almışlar? Nasıl hatırlama güçlerini bu kadar geliştirmişler? Bu sorulara verilecek tek bir cevap vardır: ?Bu insanlar beyinlerinin varolan gücünün farkındadır ve beyinlerini geliştirmek için çeşitli teknik ve egzersizleri yapmaktadırlar.? Hatırlamaya yardımı olan teknikler, stratejiler ?mnemonik teknikler? olarak ifade edilmektedir. Mnemonik kelimesi eski Yunan’da hafıza tanrıçası olan ?mnemosyne? den gelmektedir. En çok kullanılan ve uygulanan mnemonik tekniklerden bahsetmeden önce bu tekniklerin uygulanması sırasında dikkat edilecek ilkelerden bahsetmek gerekir. Nedir hafıza teknikleri uygulanırken dikkat edilmesi gereken ilkeler: 1. Anlamlı Hale Getirin 2. Belirli Biz Düzende Hafızanıza Alın 3. Çağrışım Kurun 4. Soyutları Somuta Çevirin 5. Zihinde Canlandırın (Hayal Gücü Kullanın), Gerçekleşmesi imkansız olan hayaller kurabilirsiniz. 6. Dikkat ve ilgi odaklayın yani kurulan çağrışımlar mümkün olduğunca dikkat çekici olmalı. Bu şekilde hafızaya kaydedilen bilgiler daha kolay hatırlanır. Kullanılan Hafıza Teknikleri ve Uygulama Örnekleri Hafıza teknikleri konusunda uzmanlık kazanmış kişilerin ve araştırmacıların kullandıkları bazı hafıza tekniklerini ve nasıl uygulayabileceğinizi öğrenmeye ne dersiniz? 1. Akrostiş Metodu: Akrostiş metodu, hafızaya alınmak istenen cümlelerin ilk harfleri kullanarak anlamlı veya kafiyeli, hafızada daha kalıcı olan başka bir kelime veya cümle oluşturma işidir. Burada iki ana kelime karşımıza çıkıyor; anlamlı ve kafiyeli. Bazı akrostişe edilmiş kelimeler anlamsız olabilir, ancak kafiyeli ve hafızada kalıcı bir özelliğe sahiptir. örneğin; ?SSK? , ?MEB? gibi. Bazı akrostişe edilmiş kelimeler ise anlamlı olabilmektedir. Örneğin ?SENİ? akrostişi gibi. Uygulama Örneği: Dil bilgisi dersinde sıfat fiiller konusu vardır. Başlıca sıfat filer şunlardır; an (en), ası (esi), maz (mez), ar (er), dık (dik), acak (ecek), mış (miş). Bunları şu şekilde hafızanıza kaydedebilirsiniz: ?Anası mezar dikecekmiş.? Daha sonra öğretmen size sıfat fiilleri yazılıda sorunu şu şekilde hafızanızdan çıkarıp kullanacaksınız; An – ası mez – ar dik – ecek – miş 2. Bağlama Metodu: Bu metotla hafızaya alınmak istenen bilgilerin sunulan sırasına göre hafızaya alınması bu metodun ana noktasını oluşturmaktadır. Bu metot uygulanırken iki basamak kullanılır: 1- Listelenen bilgilerin her maddesinin görsel şekli oluşturulur. 2- Her maddenin görsel şekliyle bir sonraki madde arasında bağlantı kurulur. Böyle her bir madde birbiriyle görsel olarak bağlanacak ve zincir oluşturulacaktır. Bu metotla hafızaya alınmak istenen bilgiler görsel olarak öyküleştirilir. Böylece sağ beyin aktif hale gelir ve bilgiler hafızaya kaydedilmiş olur. Gerektiğinde ise yine aynı sırayla zihne çağrılarak kullanılır. Uygulama Örneği: Bu metodu kullanarak Marmara Bölgesi?nde yetişen tarım ürünlerini sırayla hafızamıza alalım. Marmara Bölgesi?nde yetişen tarım ürünleri; zeytin, pamuk, tütün, şeker pancarı. Bu metodu kullanarak şu şekilde hafızaya alabilirsiniz; ?Evde akşam uyurken karşınıza aniden kocaman, ejderhaya benzeyen bir kedi çıktı. Kedi size sert sert bakarak mar, mar (Marmara) diye sesler çıkarıyor. Ondan o kadar korktunuz ki hemen evden dışarı çıkarak tarım malzemelerinin bulunduğu dolabın içerisine girdin. Dolabın içerisi çok karanlıktı. Bu nedenle yerde bulunan zeytinleri görmeyerek dengenizi kaybettiniz ve kafanızı dolabın içindeki pamuğa çarptınız. Kafanızdan musluktan boşalırcasına kan akmaya başladı. Kanın durdurmak için kafanızı dolapta bulunan tütün ile sardınız. O sırada acıdan bayıldınız. Uyandığınızda kendinizi şekerpancarı ekili olan tarlada.? Okuduğunuz bu paragrafı gözlerinizi kapatarak zihninizde anlamlandırın. Olayı yaşayın. Şimdi Marmara Bölgesi?nde yetişen tarım ürünlerini bir kağıda yazın. Hepsi hafızanızda değil mi? 3. Yerleşim Metodu: En eski hatırlama hafızaya alma tekniği budur. M.Ö. 500 yılan kadar uzanan bir hikayesi vardır. Bu metotta iyi bilinen sabit yerler ile hatırlanmak istenen bilgiler birbirine bağlanır. Daha sonra bu sabit yerlerde dolaşılır. Bu metotta iki önemli ilke vardır; 1- Bilinen yerleşim yerleri doğal bir şekilde ve mantıklı bir sırada ezberlenir. Yani her sayı bir yerle isimlendirilir. 2- Hatırlanmak istenen bilgi yürüyüşe çıkarılarak yerlerine yerleştirilir. Uygulama Örneği: 1. Aşama: Yürüyüş yapağınız yerleşim yerlerini doğal, bildiğimiz tarzda ezberliyorsunuz. Bunun için bir yerden bir yere giderken uğradığınız yerler olarak da düzenlerseniz daha kolay ezberlersiniz. Evden okula giderken uğradığınız yerler. a) ev b) market c) park 2. Aşama: Hatırlanacak bilgiler belirlenir ve yürüyüş yapacağınız yerler ile bağlantı kurulur. Hatırlanacak kelimeler (Edebiyat dersinde öğretilen ve paragraf sorularının temelini oluşturan maddeler): a) öyküleme (hikaye etme), b) betimleme (tasvir etme) c) açıklama 3. Aşama: Evden okula giderken uğradığınız yerlerin her birine hatırlamak istediğiniz bilgiyi yerleştireceksiniz. Bunu da hafıza teknikleri ilkeleri doğrultusunda yapacaksınız. A. Yürüyüş yapılan yer ?ev?, hafızaya alınmak istenen bilgi ise ?öyküleme (hikaye etme)? arasında ilginç çarpıcı bir çağrışım (hayal) kurulacak. Evde sabah kahvaltısı yaparken babanızın size hayat hikayesini (öyküleme) anlattığını düşünebilirsiniz. B. yürüyüş yapılan yer ?market?, hafızaya alınmak istenen bilgi ise ?betimleme (tasvir etme)? arasında ilginç çarpıcı bir çağrışım (hayal) kurulacak. Marketin sahibi olan yaşlı bir amcanın size okuduğu sınıfı tasvir ettiğini hayal edebilirsiniz. C. yürüyüş yapılan yer ?park?, hafızaya alınmak istenen bilgi ise ?açıklama? arasında ilginç çarpıcı bir çağrışım (hayal) kurulacak. Parkın yanından geçerken kocaman bir çocuğun yolunuzu kestiğini ve size buradan geçmemenizi söylediğini. Bunun nedenini sorduğunuzda ise size açıklama yapmaya başladığınız hayal edebilirsiniz. 4. Asma Metodu (Rakam-Şekil Metodu): Asma metodu 17. yüzyılın ortalarında Henry Herdson tarafından geliştirilmiştir. Yerleşim sisteminin devamı olarak ortaya çıkmıştır. Bu metotla hafızaya alınmak istenen bilgiler somut olan nesnelere zihinsel olarak asılır. Bu metotta rakamlar benzediği bazı nesneler ile temsil edilir. Örneğin; 1 sayısı kaleme benzediği için kalemle özdeşleştirilebilir. 2 sayısı kuğuya benzediği için kuğuyla özdeşleştirilir. 3 sayısı martıya benzediği için martıyla özdeşleştirilir. Sizde örnektekilerden farklı olarak size o sayıyı çağrıştıracak benzeşmeler kurabilirsiniz. Oluşturduğunuz benzeşmeleri (özdeşleşmeleri) ise ezberlemeniz gerekir. Sayıların benzediği nesnelere göre bir özdeşlik kuracağınız için ezberlemesi de hiç kuşkusuz daha kolay olacaktır. Bu metot az ve öz bilgiyi hafızaya almak için kullanılması gereken bir yöntemdir. 5. Fonetik Alfabe Metodu: Buraya kadar size dört adet çeşitli hafıza tekniklerinden bahsettik. Bir de öyle bir teknik var ki hepsinin en muhteşemi ve en kullanışlısı olarak görülmektedir. Bu metotla hafızaya bilgileri çok kolay ve rahat bir şekilde alabileceksiniz. Bu yöntem hafıza uzmanları tarafından da en çok kullanılan yöntemdir. Bu yönteme ?fonetik alfabe metodu? denmektedir. Bu metodun temeli isminden de anlaşılabileceği gibi yeni bir alfabe oluşturmaya dayanır. Bu alfabeye de ?fonetik hafıza alfabesi? ismi verilir. Fonetik hafıza metodu Wikelman’ın 1948 yılında alfabedeki harflerle sayıları eşleştirmesi sonunda keşfettiği sayı-harf sistemine dayanmaktadır. Bu hafıza tekniğinin diğer hafıza tekniklerine göre daha avantajlı olmasının nedeni sayıların hatırlanmasında daha kullanışlı olmasıdır. İsimlerin Hafızaya Alınması: İsimleri hafızaya alabilmek için şu ilkeleri uygulamalısınız; 1- Bugünden itibaren tanıştığınız herkesin ismini hatırlamak için her şeyi yapacağınıza söz verin. 2- İlk tanıştığınızda kişinin ismini doğru duymaya özen gösterin. Hatta tekrar etmelerini sağlayın. Mümkünse ona anlamını sorun. 3- Onunla konuşurken ismiyle hitap edin ve sürekli ismiyle hitap etmeye çalışın. 4- Tanıştığınız kişinin ismiyle daha önce tanıştığınız bir kişiyi veya nesneyi, materyali bağdaştırın. 5- Kendinize bir defter tutun. Tanıştığınız kişilerin isimlerini o deftere yazın. Hatta benzeşmelerini de yazın. Yeni yeni isimlere karşı tecrübe edinin. 6- İçinizden onun ismini tekrar edin. 7- Tanıştığınız kişinin yüzüne bakın ve onu. Çok iyi tanıdığınız ve isme karşılık gelen biriyle özdeşleştirin. Yabancı dildeki bir kelime ve anlamı nasıl hafızaya alınır? Hafızanıza alacağınız yabancı dildeki kelimeyi belirliyorsunuz. Yabancı dildeki kelimenin okunuşuyla, anlamı arasında ?güçlü hafıza teknikleri?nin ilkelerini uygulayarak bir çağrışım (bağlantı, hikaye) kuruyorsunuz. Nasıl mı? İngilizce’de ?yemek? kelimesinin karşılığı ?eat? dır. Ve telaffuz edilirken ?it? şeklinde telaffuz edilir. Şimdi bu kelimeyi ve anlamını hafızamıza alalım: ?10 katlı evinizin balkonunda oturmuş yemek yerken sokaktan geçen bir itin zıplayarak yemeğinizi kapıp kaçtığını ve yediğini daha sonra it yemeğimi yedi diye bağırarak ağladığınızı hayal edebilirsiniz.? Genç Gelişim Dergisi 1. Sayısından

Hakkında Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.
blank blank blank blank blank

34 yorum

 1. blank

  Güzel olmuş kardeş. Helal sana.

 2. blank

  çok iyiy yaaa

 3. blank

  Sayın yönetici bu yazı sitemiz sahibi olan Ahmet YILDIZ beyindir. İsmini alt bölüme ekleseydiniz hoş olurdu diye düşünüyorum.

 4. blank

  Bence ismin eklenmesinin pek de önemi yok. Çok güzel olmuş çünkü..

 5. blank

  Cidden harika olmuş.

  Teşekkürler.

 6. blank

  Çok hoş bir yazıya benziyor. Ancak şu an “üşengeçliğim” üzerimde. Daha sonra okuyacağım.

 7. blank

  Tuğçe hanıma katılmıyorum.İşte bir emek varsa sahibine verilmelidir. Öbür türlü bu emeğe ve bilgiye saygısızlık olur bence. Ondan sonra başkaları, başkalarının yazılarına sahiplenir ve üreten insanlar küstürülür..

 8. blank

  Mehmet Bey’e katılıyorum..

  “Verba volant, scripta moment”
  (Söz uçar, yazı kalır)

 9. blank

  Şu an yazıcımdan çıkarttım. Okumaya hemen başlıyorum. Yorumumu da gerekirse okuduktan sonra da verebilirdim. Ancak bence de çok harika görünüyor. Çok faydasını göreceğimi düşünüyorum.

  Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim!

 10. blank

  çok güzel bir site.Çok beğendim.Bravo!

 11. blank

  BİRAZ UZUN YAZMIŞSINIZ AMA BEYENDİM.

 12. blank

  Burada her şey süper.

  Teşekkürler.

 13. blank

  SİTEYE BAYILDIM ÇOK GÜZELDİ

 14. blank

  Çok güzelmiş, beğendim.

 15. blank

  çok çekiçi olmuş aslında tebrik ederim…

 16. blank
  Gökçen Önal Bilecik

  Bu site de pozitif enerjiler hissediyorum.Bu yazıyı da çok beyendim olağan üstü perfect olmuş mükemmel………..

 17. blank

  Merhaba arkadaşlar. Bu tekniklerin hepsini kullanmak o kadar kolayki, inanın çalışsanız kendinize “ben neymişim be diyeceksiniz…

 18. blank

  çok beğendim, üyeliğim yeni olduğundan yeni okuyabildim metni gayet iyi

 19. blank

  harikasın bee…………………………………..

 20. blank

  Siteniz cok güzel yazılarınızda öyle Tebrikler…

 21. blank

  çok güzel bir paylaşım. özelliklede yazıda geçen şimdiye kadar tanışmış olduğunuz kişilerin ismini hatırlayın ve hayal kurun kısmı oldukça etkili.bunlar çok doğru bilgiler teşekkürler…

 22. blank

  yazının sonunu okurken basını unuttum ne hafıza dımı ama :) bazı teknıkler ıse yarasa bıle once hangı teknıkle hangısını hatırlamam gerektıgını hatırlamam gerekır:)) tekerleme gıbı oldu ama gulmeyın gecekden oyle :)

 23. blank

  Gerçekten yararlı olabilecek bir yazı teşekkürler.

 24. blank

  Gerçekten harika. Özellikle marmara bölgesinin benzetildiği yöntem çok ilgimi çekti. İnanın kpss ye çalışırken bir türlü aklımda tutamamıştım. Ama şuan hepsini sayabilirim. Zeytin,pamuk,tütün,şekerpancarı. kendimi çok mutlu hissettim. :)

  Emeği geçen herkese çok teşekkürler.

 25. blank

  biraz uzun ve yazım acısından karısık olmus sanki..maddeler ve paragraflar halinde yazılsaydı bence daha ii oabilirdii..bu sadece yazının okunmasıı ve görünüşü hakkında yapıcı bir eleştiriydi.. yoksa içerik ve verilen bilgiler cok güzel tesekkürler.

 26. blank

  çok güzel olmuş emeğinize sağlık bağlama metodu çok güzel hiç bı kadar çabuk ezberlememiştim…

 27. blank

  evet yazılanlar güzel ancak üzerinda düşünülüp te kolaylarını bulursanız bu kadar kolay benzetmeler yaparsınız. ben faydalı olabileceğini düşünmüyorum.
  ÇÜNKÜ her kelime her olay hakkında o kadar düşünüp te üzerinde senaryo yazılmaz.
  yinede emek harcanmış SAYGI DUYARIM

 28. blank

  Öncellikle emeğinize sağlık..Yazı ilk başta çok uzun geldi bana..Ama yavaş yavaş uzunyazıları kısalmaya başladı..Betimleme kısımları harika olmuş..Hep hafızamı zorlardım bir kalemi 2 dk önce koyduğumyeri arkamı dönünce unuturdum..Ama bu verdiğiniz örnekler sayesinde artık yaşanmıyacağını biliyorum..Yazıların devamını bekliyorum..Kolay gelsin..

 29. blank

  Tebrikler… İyi bir yazı olmuş…

 30. blank

  ÇOK YARARLI VE GÜZEL BİLGİLER VAR. NEDEN DAHA ÖNCE KEŞFETMEDİM DİYE ÜZÜLDÜM DOĞRUSU…

 31. blank

  okudum hepsini aklımda tuttum:)))))))

 32. blank

  SabitFikir’deki Gündüz Vassaf söyleşisini hatırlamanın tam zamanı: “İstanbul dünyanın en çirkin şehri olmaya aday” . Teşekkürler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.