Oruno © 2024. Tüm hakları saklıdır.

  1. Anasayfa
  2. Bir de bunlar var!
  3. Zincirin zayıf halkası

Zincirin zayıf halkası

Özgür ŞAHİN Özgür ŞAHİN -

- 7 dk okuma süresi
5 2

Personel seçimi firmalar açısından son derece önemli bir süreçtir. Her adayın özgeçmişinin ve referanslarının mülakat öncesinde incelenmesi ve mülakatta firmaya en kısa sürede en fazla kazanç sağlayacak adayın işe alınması gerekmektedir. Adaylar kimi zaman deneyimsiz ya da eğitimsiz mülakatçılardan şikayet etseler de, çoğu zaman onların da hataları olmaktadır. Bu hataların bazıları mülakat stresinden kaynaklanmakta ve işverenler tarafından bir noktaya kadar göz ardı edilebilmektedir.

Ama bazıları adayın kişiliğini yansıtmakta olup, gözden kaçırılmaları durumunda adayın firmaya uyumunun gerçekleşememesine ve hatta firmanın başarı grafiğinin düşmesine neden olabilir.

Bu noktada görev, istihdamı gerçekleştiren işverenlere düşmektedir. Aşağıda adayların kişiliklerinin ve firmaya uygunluklarının sınanmasında kabul görmüş genel ölçütler yer almaktadır. İlginize sunuyorum..

Ciddiyet ve saygı
Adayların mülakata mazeretleri ne olursa olsun geç kalmamaları gerekmektedir. Büyük şehirlerde yaşanabilecek olası trafik yoğunluğunu ve benzeri bütün konuları önceden düşünüp, ona göre bulundukları yerden çıkış saati belirlemeleri, her adayın kendi sorumluluğundadır. Mülakata geç kalmak ya da hiç gelmemek adayın ciddiyetsizliğinin en büyük göstergelerinden biridir.
Mülakatta saygısız davranışlar sergileyen ve gereğinden fazla rahat davranan adaylarda, işe alım sonrasında otoriteye karşı gelme eğilimi gözlemlenebilir. Çalışanların firma kültürüne ve yöneticilerine saygı göstermesi oldukça önemli olduğundan, mülakatta sakız çiğnemek, sigara içmek, mülakata uygun kılık kıyafet ile gelmemek ve bunlara benzer diğer davranışlar, adayların firmadaki üstlerine karşı yeterince saygılı ve ciddi davranamayabileceklerinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Dürüst olmak
Dürüstlük ve güvenilirlik bir işverenin çalışanından beklediği en önemli özelliktir. Gerektiğinde şirketin en önemli bilgi kaynaklarına giriş şifrelerinin verileceği çalışanların, şirketlerine bağlılıklarının ve dürüstlüklerinin ölçülmesine daha mülakat aşamasından dikkat etmekse, işe alım mülakatını yapan işverenlerin sorumluluğudur. Adayın özgeçmişinde kariyeriyle veya eğitim geçmişiyle ilgili bilgi saklaması ya da mülakatta özgeçmişiyle çelişen bilgiler aktarması hoş olmayan bir durumdur. Bu tip davranışlarda bulunan adayların özgeçmişleri ve başvuruları daha dikkatli incelenmelidir.
Hobilerinde / yeteneklerinde bahçe işlerinden su sporlarına kadar uzanan geniş bir yelpazenin olduğu adayların bütün bu yetenekleri ve hobileri konusunda samimi olduklarına inanmak güçtür. Bütün bu hobilere ve yeteneklere aynı anda sahip olabilen bir kişinin, dürüst davrandığına çoğu zaman işverenler inanmamakla birlikte, bu durum o aday hakkında işverenlerde bir önyargının da oluşmasına neden olmaktadır.

Adayın başvurduğu pozisyon ve iş tanımı hakkında bilgisi yoksa…
Adayların mülakata girecekleri firma hakkında ayrıntılı bir araştırma yapmaları ve mülakat esnasında firma hakkında belli bir bilgi birikimine sahip olmaları her zaman başvurdukları firmayı ve pozisyonu ciddiye aldıklarının göstergesidir.             Hevesin ve istekliliğin en büyük işaretlerinden biri olan bu durum, mülakatta adaylara olumlu puan kazandırmaktadır. Özellikle firmanın misyonu, vizyonu, projeleri ve insan kaynakları uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olan aday, firma kültürüne daha çabuk alışacaktır. Firmaya uyum sürecinin kısalması da adayın bir an önce verimli çalışmaya başlaması anlamına gelmektedir. Bu nedenle mülakatlarda adaylara firmanız hakkında sorular sormak ve verdikleri yanıtları değerlendirmek, boş pozisyona ve firmanıza olan ilgilerini ölçmenizde oldukça etkili olan bir yöntemdir.
Aday kariyer hedefi ile ilgili sorulara tutarlı yanıt vermiyor ve kariyer hedefi başvurduğu firma ve pozisyona yönelik gelişmiyorsa…
Adayın kariyer hedefi konusunda ne denli ciddi olduğunu tespit etmek için sorulan en temel sorulardan biri de kariyer hedefinin ne olduğu ve beş yıl içinde kendini hangi pozisyonda hangi sorumlulukları üstlenmişken gördüğüdür. Bu soruya adayın vereceği yanıtın gerçekçilikten uzak olması ve başvurduğu pozisyonu ve firmayı içermemesi olumlu bir durum değildir. İşveren, adayı uzun dönemli bir eleman olarak almayı hedeflemişse, bu işe alımı gerçekleştirecek firma için bir problem oluşturabilir. Özellikle daha çok yeni mezunlarda görülen bir özellik olarak, aday başvurduğu pozisyonu gelip geçici olarak görebilir ve kendi hayallerini gerçekleştirmek için firmadan bir süre sonra birden bire ayrılabilir. Bu nedenle kariyer hedeflerini ve geleceğe yönelik planlarını belirlemiş adayların seçilmesi her zaman için firmanın yararına olacaktır.

Bunların dışında;

1. Aday son yıllarda sürekli firma değiştirmiş ve her bir firmada bir-iki aydan fazla kalmamışsa,
2. Adayın eğitim geçmişinde yer alan üniversitenin adı hiç duyulmamışsa,
3. Ücret, izin veya diğer maddi olanaklar hakkında ilk mülakatta sorular soruyorsa,
4. Mülakat sırasında sizinle göz teması kurmaktan kaçınıyorsa,

aday hakkında karar verirken biraz daha dikkatli düşünülmesi yararlı olacaktır.

Firmada işlerin yürümesi ve belli bir başarı standardının yakalanıp, bu standardın zaman içinde istikrarlı bir artış ivmesi yakalamasında en önemli nokta, o firmadaki insan gücüdür. Bir firmanın sahip olduğu en büyük değer, firmasına bağlı ve sorumluluklarının bilincinde olan çalışanlardır. Bu nedenle hem kendi departmanınız hem de firmanız için gerçekleştireceğiniz en başarılı proje, doğru personel seçimidir.

Makale : Zeynep Koçer

Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.

İlgili Yazılar