Anasayfa / İçsel Motivasyonumuzu Nasıl Arttırırız?
İç Motivasyon - Kendimiz İçin Ne Yapabiliriz?

İçsel Motivasyonumuzu Nasıl Arttırırız?

Birçok gelişim kaynağı motivasyon kavramını içsel ve dışsal olmak üzere iki ayırıyor. Aslında kendimiz için ne yapıyoruz veya birileri bizim için ne yapıyor sorularıyla da ikiye ayırabiliriz. İçimizdeki kaynağın bizi amaçladığımız yere götürmesinde çok büyük bir etken olduğunu düşünürsek bunu tetikleyecek hareketleri/davranışları veya duyguları keşfetmemiz olmazsa olmazlarımız arasında olmalı diye düşünüyorum. İçsel motivasyon kaynaklarımızı geliştirmek çaba gerektirir. “Su yüzeyinin altındaki” sonuçlara bağlanmak istiyorsanız, bu çaba opsiyonel değil.

Organizasyonunuz ister bir iş yeri, ister okul, ister aile olsun, İçsel Motivasyonunuza Bağlanmanızı sağlayacak temel parçalardan bazıları şunlardır:

Güçlü değerler geliştirin.

Başkalarının temel değerlerinin sizinkine uyup uymadığını anlamadan önce, kendi değerlerinizi bilmeli ve açık bir şekilde bildirmelisiniz. Pek çok organizasyon değer bildirilerini gereklilikten üretse de, en bağlı çalışanlara sahip organizasyonlar değerlerini iş planlarının temel bir parçası olarak formüle ederler.

İnsanlarla iletişim kurun.

İnsanlar iletişim kurmaya programlanmıştır ve en temel içsel motivasyon kaynaklarından biri de aidiyettir. Liderler genellikle çalışanları ile vakit geçirmek ya da iş dışındaki yaşam hakkında sohbet etmek gibi resmi olmayan şeyler için çok meşguldür. Eğer takımınızın içsel motivasyonuna bağlanmak istiyorsanız, bunun değişmesi gerekiyor. İletişim kurmak, vakit geçirmek ve gardınızı düşürmek için zamanınızı ayırın.

Sürekli amacı düşünün.

Organizasyonunuzun varoluş nedeni nedir? Bu soruya bir yanıtınızın olması gerekiyor. Bu genel amacı ve gündelik hayatlarındaki eylemlerinin bu amaç ile nasıl ilişkili olduğunu çalışanlarınızın anladığından emin olun.

Kaynak: Michael Miller | 2 Mayıs 2017 – Six Seconds Yazarı

Hakkında Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.