Anasayfa / Kişisel Algı Yönetimi – Nasıl Yapmalıyız?
Algıyı Yönetmek - Algı Yönetimi Nasıl Yapılmalı?

Kişisel Algı Yönetimi – Nasıl Yapmalıyız?

Algılarımız bizim hem duygusal hem düşünsel kullanım aracımızdır. Duyularımız sayesinde oluşur ve zamanla geliştiririz. Hayatımızın her anını bir şeyleri algılama ve algıladıklarımıza yönelik cevap niteliğinde hareket ederiz. Yani iletişim kurarken kullanırız. Yanlış bir düşünce veya duyguyu karşımızdaki kişiye aksettirmemek için algılarımızı doğru bir şekilde seçmeli ve onu yönetmeliyiz. Algı yönetimi nedir ve algı yönetimi nasıl sağlanır?

Algı yönetimi, kavram olarak ilk kez ABD Savunma Bakanlığı’ndaki birimler tarafından kullanılmıştır. Halkla ilişkilerde önemli bir yere sahip olan bu kavram hala çeşitli tezler ile geliştirilmeye çalışılmaktadır. Asıl önemli nokta ise farkında olmasak bile hayatımızda kullanılarak bir etki aracına dönmüş olmasıdır. Amaç, insanların duygu ve düşünlerini algı yönetim sistemi ile etkileme yoluna gidilerek insanların zihinlerinde istenilen duygu düşünceyi yerleştirmektir.Bu aslında ikna etme yönteminin bir boyutudur. Algıyı yönetmenin birçok metodu var ama iş hayatında algı yönetimi, satışta algı yönetimi, pazarlamada algı yönetimi, basında algı yönetimi, algı kişisel gelişim, algı yönetimi örnekleri gibi birçok detayı/alanı mevcuttur. Örneğin; bir iş görüşmesinde karşınızdaki kişiyi yalnızca özgeçmiş ile ya da soru-cevap şeklinde etkileyemezsiniz. Etkili bir iletişim ile kendinizi en iyi ve anlaşılır şekilde anlatmanız ve o işe yeterliliğinize karşınızdaki kişiyi ikna etmeniz gerekir. İşte hayatımızı değiştirebilecek yöntem olarak algı yönetimi burada karşımıza çıkar. Ya da işinizde yükselmek istiyorsunuz ve bu ise yapacağınız bir iş anlaşmasına bağlı. Anlaşma yapabilmek için etkilemek gereklidir. Etkilemek için ise algı yönetimini kullanarak kariyerinizde yükselişe geçebilirsiniz.

Algı yönetimini nasıl sağlarız buna bir bakalım..

1-Eğitim ve Araştırma

Eğitim, ailede başlar ve okul ile devam eder.Ailelerimizin ya da öğretmenlerimizin öğrenmemizi istediği şeyleri öğreniriz.Kendimizi geliştirmek ise bize kalır.Eğitim insanların öğrenim temelidir.Bu sebeple ne öğrenilmesini istiyorsak onun için bir eğitim sağlayabiliriz.Bunu etkili kılmanın yoluysa çocuklarla başlamaktır; çünkü çocuklar normal yetişkin bir insana oranla daha hızlı öğrenmektedir.Sonuçta ”Eğitim çekirdekten başlar.”der büyüklerimiz.Haklılar da.Bir yetişkin için ise bir eğitim sistemi bulunmasa da araştırma ve okuma yoluyla algılarını geliştirerek aynı zamanda bu yöntemi sağlayabilir.

2-Reklam

Algı yönetiminin en çok kullanıldığı ve etki yarattığı alandır. Reklamlarda zaman sınırınız vardır ve vermek istediğiniz mesajı bu zamana sığdırmanız gerekir. Bunun için de direk zihinlere ve duygulara seslenilir; örneğin gönüllü olabileceğiniz bir kuruluşun reklamı direk duygulara hitap etmektedir; çünkü oluşacak algı duygusal olacağı için hem ikna edici hem de etkili olur. Reklam da amacına ulaşmış olur. Markalarda bu şekilde ön plana çıkmaktadır.Buna en güzel örnek Robert Bosh ,”Bosh ” markasını ön plana çıkarmak için başlattığı kampanyada “İnsanların güvenini kaybetmektense, para kaybetmeyi yeğlerim” şeklinde söylediği sözlerle etkili bir algı yönetimi oluşturmuştur.Peki bunu günlük yaşamda nasıl yaparız? Şöyle ki, reklam denince akla ilk gelen televizyonlarda, radyolarda, sosyal medyalarda gördüğümüz, dinlediğimiz olsa da sadece bununla sınırlı kalmaz.Kendi reklamınızı yapabilirsiniz. Mesela iş görüşmesinde de reklamlarda olması gerektiği gibi etkilemek için zaman sınırınız vardır. Kendinizi kısıtlı bir zamanda nasıl etkili gösterebilir aynı zamanda da duygu ve zihne hitap edebilirsiniz? Kendi reklamınızı yaparak, abartmadan ,sade ve nitelikli bir şekilde özgüven belirtisi sağlayarak bir ikna yöntemi oluşturabilirsiniz .

3-Sosyal Medya

Günümüzde çok kullanılmasıyla beraber çok takip edilen etkili bir alandır.Bunla bilikte algı yönetimininde çok kullanıldığını görüyoruz; çünkü günümüzde sosyal medya reklamların en çok yapıldığı yerlerden biri halini aldı.Girdiğimiz her sitede birden çok reklamla karşı karşıyayız. Kişisel hesaplarımızla gündemi takip etme olanağı, iş görüşmelerimiz, konuşmalarımız , eğitimlerimizin bir kısmı sosyal medya üzerinden sağlanıyor artık. Dolayısıyla istenilen algı insanlara daha hızlı ve net ulaşıyor.Böylece algı yönetimi bir kez daha karşımıza çıkarak başarısını gösteriyor. Bizler de karşımızdaki insanlara iletmek istediğimiz mesajları, onda uyandırmak istediğimiz algı ve izlenimi bu yöntemi kullanarak kolayca sağlayabiliriz.

4-Takım Çalışmaları

Takım çalışmalarının olduğu pek çok alanda da algı yönetimi söz konusudur.Örneğin bir futbol maçında takım arkadaşlarının birbiri arasında paslaşması birbirleri üzerinde yarattıkları algıyla oluşur.Böylece sistematik olarak ilerleme kaydederler.Bir başka örnek ise Tabu oyunu olabilir.Her ne kadar şaşırtıcı olsa da oyunlarda da algı yönetimi söz konusudur.Tabu oyunu bir kelimeyi bilmeye çalışırken karşınızdaki kişilerde bir algı yaratmanız söz konusudur ve zaman sınırlaması bulunduğu için kısa sürede hızlı ve net cevap elde etmek için bir algı yaratmanız söz konusudur.

5-Strateji

Strateji yoluyla algıları yönetmek insanların farkında olmadan istenilen duygu ve düşünceleri zihinde yer eder.Algı yönetiminde en tehlikeli yollardan biri haline gelebilir.Bunu daha çok siyaset, din, spor alanlarında görsekte her alanda kullanılabiliriz; çünkü bir taktik geliştirme söz konusudur.Kısa sürede amaca ulaşmayı hedefler. Stratejik bir yolda adımlarınızı geleceğe yönelik tahminler ve hamleler oluşturur.Tehlikeli bir hal alma ise insanların zaaflarını, inançlarını,zayıflıklarını kullanarak adım atma durumunda ortaya çıkar. Örneğin; din, insanların inançlarını kapsar ve hayatlarında da önemli bir yer oluşturur.Tarihe baktığımızda kimi zaman belirli din algıları yaratılarak istenilen amaca yönelik adımlar atılmış ve çoğu kez savaşa bile yol açmıştır.Bu nedenle çok etkili olmakla beraber tehlikeli bir yanı da bulunur. Stratejilerimizle algı yönetimi oluşturmak istiyorsak adımlarımıza dikkat etmeli ve ”kendimiz” olarak etki yaratmalıyız.

6-Doğru Analiz

İnsanları veya amacımızı analiz ederken bütüne odaklanmamalı, ayrıntılı inceleme yapmalıyız.Adımlarımızı sağlam atmalıyız.Emin olmadığımız bir konu hakkında yorum yapmak zorunda kalsak bile net sonuçlara varmamalı ” öznel düşünce” çerçevesinde toplamalıyız.Bunu yaparken de özgüvenimiz ,duruşumuz ve saygımızdan ödün vermemeliyiz. Aksi takdirde algı yönetiminde başarılı olamayabiliriz.Doğru bir analiz için analizde bulunduğumuz noktayı gözlemlemeli ve uygun bir strateji geliştirmeliyiz.

7- Görsel Ögeler ve Görünüm

Görsel ögeler, hayatımızda ilgi çekici bir noktadır.Bir konuyu etkili hale getirmek , ilgi çekmek kullanılan görsellere bağlıdır.Konuya yaratıcı bir bakış açısı getirerek düşündürücü hale getirebilmenin ve bu düşünce etrafında algıları geliştirmenin en etkili yoludur.Aynı şekilde görünüm de … Her ne kadar insanlar görünüme önem vermediklerini öne sürseler de aslında büyük önem taşır.Bunun nedeni ise kendinize olan özgüven belirtisini ortaya koyar. Görünüm, bir insan konuşmasa bile çok şey ifade eder.İlk izlenim görünüme bağlı olarak ortaya çıktığı için büyük önem taşır.Örnek vermek gerekirse bir görüşmeye gittiğinizde giydiğiniz kıyafet o işe saygınızın ve isteğinizin göstergesidir.Görsel ögeler ve görünüm, yaratılan algının yorumlanması ve ilgi çekmenin odak noktasıdır.

8-Kültür

Kültür, tarihsel ögelerin nesilden nesile aktarılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Yaşantımızda eğitimimizin bir parçası olagelmiştir. Yaşadığımız ülkenin, şehrin ve hatta mahallenin bile bizde oluşturduğu algı kültür eğitiminde önem taşır. Öğretilen kültürü algıladığımız şekilde benimser ve buna göre aktarım yaparız. Kültür, sadece ülkelerin kimliğini değil , insanların kişisel kimlik yapısını da oluşturmada rol oynar. Bu nedenle kültürümüz bizi, biz de onu algısal boyutta etkiler ve yönetiriz. Algı yönetiminde kültür, manevi bir özellik taşır. İnsanlar tarafından bu denli benimsenip aktarılma sebebiyse en az din ve inançlar kadar önemli olması ve bunlara hitap ediyor olmasıdır. Çevremizdeki insanlara aktarırken de bu özellikleri kaybetmemesidir. Sorgulanmadığı için nasıl aktarırsak öyle alınır ve uygulamaya konmuştur. Kültür,gelenek ve göreneklerimiz nesilden nesile aktarılan bir özellik olduğu için atalarımızdan bir miras olarak benimsenmiştir. “Bir bildikleri vardır.” görüşü ile de devam ettirilmiştir. Bu sebeple de algı yönetimini insanlar üzerinde etkili kılan bir yöntem olmuştur.

Sonuç olarak algı yönetimi, hayatımızın her alanına hitap etmekle birlikte istediğimiz hedeflere ulaşmada bize yardımcı olabilecek bir ikna yöntemidir. Hayatımızı yönlendirebileceğimiz bu yöntemi kullanmak hem algılarımızı geliştirebilecek hem de etkili bir iletişim sağlayacaktır. Kariyerinizde yükselmek ve insanlarda yaratmak istediğiniz izlenimi kolayca sağlamak için bu yöntemi hayata geçirin. Başarı ve mutluluk kapıları açılmaya başlasın. Siz de algılarınızı yönetmeye var mısınız?

Yazan : Pınar Altınordu – Öğrenci Kariyeri

Hakkında Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.