Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim forumu misyonu taşıyan kendinigelistir.com sitesi Özgür Şahin tarafından hayata geçirilip, geliştirilmektedir. © 2024. Tüm hakları saklıdır.

  1. Anasayfa
  2. Kişisel İmaj
  3. Yetkinliklerin belirlenmesi

Yetkinliklerin belirlenmesi

Özgür ŞAHİN Özgür ŞAHİN -

- 2 dk okuma süresi
60 1

Yetkinliklerin belirlenmesi kendimizi tanıma sürecinin bir parçasıdır. Toplumda oynadığımız roller ile ilke ve değerlerimizi belirleriz. Bunlar kendimizi tanımanın bir yönüdür; bir diğer yönünü de neler yapabileceğimiz, yani potansiyelimiz oluşturur. Potansiyelimiz ise yetkinliklerimiz ile ilişkilidir. Dolayısıyla yetkinliklerimizin belirlenmesi aynı zamanda potansiyelimizin de açığa çıkarılmasıdır.  
 
Her bireyin güçlü ve zayıf olduğu yönler vardır. Bireysel yetkinliklerimizin belirlenmesi bir anlamda güçlü olduğumuz yönlerin farkında olunmasıdır. Bunu becerebilen bir kişi kendini tanıma yönünde de önemli adımlar atmış olacaktır.

Yetkinliklerin belirlenmesi yönünde atılacak en önemli adım, nelerin yetkinlik olduğunun kavranmasıdır. Kuşkusuz günlük yaşamda işimizi yarayacak birçok yetkinlik vardır. Ancak iş dünyasında başarılı olabilmek için öncelikle bu yetkinliklerden hangilerinin iş yaşamında geçerli olduğunu kavramak gerekecektir.

Herhangi bir pozisyon için gerekli olan yetkinlikleri temelde iki kategoriye ayırabiliriz: Teknik yetkinlikler ve sosyal yetkinlikler. Bunlardan teknik yetkinlikler ve sosyal yetkinlikler… Bunlardan teknik yetkinlikler her sektöre ve her pozisyona göre çok büyük farklılıklar gösterir. Sosyal yetkinlikler ise düzeyleri açısından sektörüne ve pozisyonuna göre farklılıklar gösterse bile temelde ortak noktaların içeriğini taşırlar.

Duygusal zeka kavramını duymuşsunuzdur. Daniel Goleman, birçok insan tarafından çok bilinen kavramları birbirleri ile öylesine düzenli ve sistematik bir yaklaşımla bir yaklaşımla biraraya getirmiştir ki, bu bütünlük çerçevesinde birçok yetkinliğin çok açık bir şekilde tanımlanması mümkün olabilmektedir. Esas itibariyle Goleman’ın “duygusal zeka” dediği şey, sosyal yetkinliklerin bir başka açıdan tanımlanmasıdır.

Sosyal yetkinliklerden bazılarını yenilikçilik, inisiyatif, iletişim, çatışma yönetimi, liderlik ve ekip çalışması olarak sıralayabiliriz.

Yararlanılan kaynak: Üniversitede Okurken Kariyer, Mehmet Cemil Özden, 2007, Akis Kitap.
İnternet kaynak: yenibiris.com

Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.

İlgili Yazılar