Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim forumu misyonu taşıyan kendinigelistir.com sitesi Özgür Şahin tarafından hayata geçirilip, geliştirilmektedir. © 2024. Tüm hakları saklıdır.

 1. Anasayfa
 2. Başarı Yazıları
 3. Z Kuşağı İşyerinde Farklı mı Davranıyor?

Z Kuşağı İşyerinde Farklı mı Davranıyor?

Özgür ŞAHİN Özgür ŞAHİN -

- 4 dk okuma süresi
60 0
z kusagi ozellikleri 2019

İnsanları doğdukları döneme göre X, Y, Z olarak etiketleyen ve her dönemin farklı değer yargılarına, farklı dünya görüşüne sahip olduğunu iddia eden kuşaklar teorisi tam bir safsatadır. Bu teorinin dayandığı bilimsel hiçbir kanıt yoktur.

Yönetim ya da pazarlama konferanslarında konuşanlar, Z kuşağı gençlerini anlatırken sanki dünyaya farklı bir insan türü gelmiş de bizim haberimiz yokmuş gibi konuşurlar.

Z kuşağı gençlerinin çalışma hayatında “anlam arayışı” içinde olduğundan bahsederler.

Kar peşinde koşan değil “Daha iyi bir dünya için”, “Hayata değer katar” gibi “ulvi amaçları” benimseyen şirketleri tercih ettiklerini söylerler.

Bunlar dayanağı olmayan genel geçer laflardır. Gençlerin ev dışında daha çok zaman geçirdikleri ve daha az televizyon izledikleri elbette doğrudur. İletişim teknolojileriyle doğuştan tanıştıkları için bunları kullanmaya daha yatkın oldukları da doğrudur. Her genç insan gibi insan ilişkilerinde daha romantik, toplumsal konularda ise daha ütopik düşüncelere sahiptirler.

İnsanların yaşı, evli olup olmadıkları, ev geçindirmek gibi sorumluluklar üstlenip üstlenmedikleri onların düşünce ve davranışlarını üzerinde çok belirleyicidir ama yaş ilerleyip hayat evresi değişince her insanın düşünceleri, tavırları ve davranışları değişir. Gençler de anne babaları gibi davranmaya başlarlar.

David P. Costanza ve arkadaşlarının yaptıkları bilimsel araştırmalara göre işyerinde kuşakların değerleri birbirlerinden farklı değildir. İşlerinden memnuniyetleri, işyerine bağlılıkları ve iş değiştirme eğilimleri arasında anlamlı farklılıklar yoktur.

z kusagi ozellikleri 2019
z kusagi ozellikleri 2019

En anlamlı farklılık iş yerinde uzun süre çalışanların işlerinden daha memnun olmalarında ve yeni bir iş aramamalarındadır. Ama bu sonuç eski kuşakların yeni kuşaklardan farklı değerlere sahip olduğunu göstermez çünkü her işyerinde kıdemli olanlar işlerine daha bağlıdırlar. Farkı yaratan insanın çalıştığı sürenin uzunluğudur. Z kuşağı gençleri de bir işte uzun süre çalıştıkları takdirde bu tutum ve davranışları göstereceklerdir.

Hal böyleyken gençlerin farklı değerlere sahip, farklı yaratılışta olduklarını; anne babalarına kıyasla farklı ilişkiler kurduklarını iddia etmenin gerçekle alakası yoktur.

Jennifer J. Deal’in yaptığı araştırmaya göre,

 • Her kuşak anne babasıyla benzer değerlere sahiptir.
 • Her kuşak işyerinde saygı bekler.
 • Her kuşak yöneticisinin güvenilir olmasını ister.
 • Hiçbir kuşak değişimden hoşlanmaz.
 • İşyerinde sadakat kuşakların davranışıyla değil, işyeri koşullarıyla ilgilidir.
 • Her kuşak öğrenmek ve kendini geliştirmek ister.
 • Her kuşak geri bildirime aynı derecede ihtiyaç duyar.

Bence Z kuşağının en önemli özellikleri şunlardır:

 • Henüz aile geçindirme sorumlulukları yoktur.
 • İş beğenmeme ve iş değiştirme eğilimleri yüksektir.
 • Akılları havadadır.
 • Romantik ve ütopiktirler.
 • Çok zamanları vardır. Evde az, dışarıda çok zaman geçirirler.
 • Paraları azdır.

Ama bu özelliklerinin hepsi genç olmalarından ve içinde bulundukları hayat evrelerinden kaynaklanır. Gençler sahip oldukları düşünceleri ve ileri sürdükleri fikirleri ömür boyu korumazlar. Onların bugün söylediklerinden yola çıkarak onları dünyaya gelmiş yeni bir “insan türü” gibi değerlendirmek saçmalıktır.

Kaynak : Temel Aksoy | temelaksoy.com blog

Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.

İlgili Yazılar