Anasayfa / İnsan İlişkileri / Her çalışan aynı mıdır?

Her çalışan aynı mıdır?

Çalışanların ödüllendirilmesi her işyerinde gerek iş kalitesinin artırılması gerek iş veriminin yükselmesi açısından oldukça önemli ve motive edici bir faktördür. Çalışanlar ile yönetim arasında kurulması gereken bu sistem, iletişim için en etkili araçlardan bir tanesidir. Her çalışan çalışmasının karşılığını almak ve ödüllendirilmek ister. Çalışanlar standardın üzerine çıkan üstün başarılarının, işlerine veya belli bir projeye gösterdikleri özenin ve önemin farkedilmesini isterler. Bu farkındalığın da takdir edildiğini ve ödüllendirildiğini görmek isterler. Bu his, işlerinde daha da başarılı olmaları için çalışanları hem teşvik edecek hem de diğerlerini takdir edilme isteğiyle daha üretken olmaya yönlendirecektir.

Bu anlamda başarılı çalışanları diğerlerinden farklı değerlendirmek ve başarılarından dolayı onları ödüllendirmek her işveren için hayati önem taşımalıdır. Bu tip bir değerlendirme sisteminin kurulmadığı ya da etkili bir şekilde yürütülmediği firmalarda, çok çalışan ile az çalışan arasındaki farkın değerlendirilmemesinden ötürü sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar çok daha verimli çalışan elemanları, belli bir süre sonra az ya da çok çalışmanın bir anlam taşımadığı sonucuna götürebilir ve bu düşünceye sahip çalışanların verimleri düşebilir. İş hayatında insan faktörü büyük önem taşıdığı için, çalışanlardan azami verimin alınmadığı durumlarda firmanın gelecek hesaplarının sekteye uğrayacağını tahmin etmek zor değildir. Hatta bazı durumlarda çalışanların gerektiği gibi değerlendirilmemesi, işyerinde istifaların başlamasına bile neden olabilmektedir.

Bu nedenle çalışanların sorumluluklarının çok ve çeşitli oluşuna ve bu sorumlulukları nasıl yerine getirdiklerine göre ödüllendirilmeleri oldukça basit, gerekli ve iş verimi açısından çok hayati bir noktadır.

fark yaratan çalışan

Bu konuda bir sistem oluşturmak için yapılması gereken ilk çalışma, çalışanlarınızı hangi ölçütlere göre ödüllendirmenin doğru olacağına dair bir standart hazırlamaktır. Her çalışanın rutin iş sorumluluklarının dışında tamamladığı projeler ve üstün başarılar gibi özel durumların değerlendirilmesi, her işverenin özellikle üzerinde durması gereken konulardandır. Çalışanların ödüllendirilmesi söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, ödüllendirmenin her çalışan için geçerli olma koşuludur. Bunun anlamı, işverenin hangi çalışanın ödüllendirilmesi gerektiğini seçmemesi ve sonucun kendiliğinden ortaya çıkmasıdır. Ödüllendirilecek olan çalışanın yönetici tarafından seçildiği durumlarda, çalışanların genelde verdikleri ilk tepki işverenin gözde çalışanlarını destekleyeceği yönünde olduğudur. Bu tip durumlar çoğu işyerinde hala uygulanan “Ayın Elemanı” değerlendirmesi için de geçerlidir. Herkes bir gün sırasının geleceği düşüncesi doğrultusunda, iş performansına bir ivme katmamakta ve bu tip ödüllendirme sistemi genelde başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.

Ödüllendirme sistemi, daha önceden koymuş olduğunuz ödüle layık olma kriterlerini desteklemeli ve bu kriterlere uygun hareket eden her çalışan başka hiçbir koşul gözetilmeden ödüllendirilmelidir. Bunun aksinin olduğu durumlarda hem çalışanlar hem de işveren için sıkıntılı durumlar oluşacak ve hakettiğini alamayan çalışanın iş motivasyonunda büyük bir düşüş gözlemlenecektir.

Çalışanlarınızı ödüllendirmek her zaman için prim, bonus veya performans değerlendirmeleri sonucunda ücretlerindeki artış şeklinde gelişmeyebilir. Çoğu zaman çeşitli hediyeler, öğlen yemekleri ve sahip oldukları sosyal haklara yenilerini eklemek olarak da çeşitlendirilebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ödüllerin “Ayın Elemanı” örneğinde olduğu gibi bir rutine girmemesi ve sürekli verilen bir ödülden öte, kazanılmış bir hak olarak kalmasını sağlayabilmektir.

Kaynak : Kariyer.NET

Hakkında Yasemin ŞAHİN

Bir kişisel gelişim meraklısı..