Anasayfa / Yabancı Dil Bilgisi / İngilizce nasıl eğlenceli zevkli bir hal alabilir?

İngilizce nasıl eğlenceli zevkli bir hal alabilir?

Hepimizin amacı başarılı bir şekilde İngilizce konuş­mak. Uzun bir çalışma aşamasından sonra aktif çalışmayı artık durdurduk ya da azalttık. Fakat dil ile işimiz henüz bitmedi. Aslında böyle bir sonuç aşamasının mevcut olma­dığını daha önce belirtmiştik. Oldukça fazla çaba sarf ettik. Hayatımızın son ayları İngilizce’yi yaşamakla geçti. Teorik bilgi toplandı. Gramer konusunda eksiğimiz kalmadı veya kalanlar yalnızca birkaç ufak ayrıntıdan ibaret. Belirli çap­ta diyaloglara girebiliyor, karşılıklı konuşmaları anlayabili­yoruz.

Peki ya şimdi ne olacak? İstediğiniz belki başlangıçta bu kadardı, sizin için İngilizce bundan ibaretti. Bu dili artık hayatımızda kullanmaya başladık. İstesek de istemesek de kullandıkça dilimizin geliştiğini fark ettik. İngilizce’yi bir yere kadar da olsa iletişim aracı olarak kullanabiliyor, işimizde, okulda faydasını görmeye başlıyoruz. Doğrusu pek de hoş oldu. Buraya kadar tamam fakat bu bizim için yeni bir dönemin başlangıcı olmalı. Her ne kadar eğlene­rek bu işi halletmeye çalışmış olsak dahi yine de bizi üz­düğü, sıkıntıya düşürdüğü zamanlar da oldu. Bütün bun­lardan, bu kadar gayretten sonra istesek de artık bağımızı kopartamayız. İmkanlarımız varsa birkaç aylığına İngilizce konuşulan bir ülkeye de gidersek tastamam bir İngilizce sahibi olacağız.

Öyle veya böyle hayatımızda daha önce uygulamaya koyduğumuz alışkanlıkları devam ettirmek zorundayız. Televizyon seyretmeli, kitap okumalı, mümkünse haftada ya da en azından ayda bir defa olmak kaydıyla sinemaya gitmeliyiz. Arkadaşlarımızla pratik yapma imkanlarına de­vam etmeliyiz. Aksanımızı düzeltemeye çalışmalı, dinleme­ye yönelik faaliyetlerimizi devam ettirmeli ve kelime öğ­renmeyi sürdürmeliyiz. Ve bunları yaparken hayatımızda ekstra bir yük varmış gibi davranmamalı aksine bunun da­ha önceden süregelmekte olan alışkanlığımız olduğunu düşünmeliyiz. Asla ve asla bu bizim için bir ders niteliğin­de olmamalı, kendimizi birilerinin testine tabi tutmamalı­yız.

Çevrenizdeki insanlar sizin ne kadar güzel konuştuğu­nuzu ya da bu konuda ne kadar bilgili olduğunuzu söyle­yebilir. Bu da sizi tembelliğe itebilir bazı şeyleri farkında olmadan ihmal etmeye başlayabilirsiniz. Unutmayın dille ilgisiz geçirilmiş bir gün bile kayıptır. Hiçbir zaman tama­mıyla dil ile olan ilişkinizi uzun süreli aralıklarla kesmeyin. Ve insanların size olan iltifatlarını çok fazla kayda almayın.

Bu konuda ne kadar fazla gelişme kaydettiğinizi ancak siz tespit edebilirsiniz, fakat insanları dinleyip onlann iltifatla­rına aldanırsanız belirli bir süre sonra onların söyledikleri­nin doğru olup olmadığına bakmaksızın yerinde kabul edebilirsiniz. Günlük faaliyetleriniz arasına, birkaç sayfa İngilizce okuma, dinleme ya da konuşma aktiviteleri ekle­yiniz.

İngilizce nasıl çalışmalıyım?

İstikrar hayatta birçok yerde en samimi dostunuz oldu­ğu gibi burada da beraber olmak zorundasınız. Dil öğreni­minde istikrar esastır. Bu kitabı almakla İngilizce öğrenimi­ne başladınız. Planlı çalışma saatlerinizi ayarladınız. Tabi bunu haftalık olarak 6 saatin altına düşmemek kaydıyla yaptınız. Ve bu şekilde devam etmelisiniz. Durup bir yer­de beklemek ya da ciddi bir ara vermek gibi bir lüksünüz olmadığını size hatırlatmak isterim. Çünkü tam bir şeyleri yeni yeni öğrenmeye başlamış, onları pratik etmekten, ya­şamaktan bahsederken ara vermeniz ya da çalışma saatle­rini bozmanız, istikrarı zedelemeniz sizin için gerçekten üzücü bir kayıp olur. Zaten tam olarak öğrenemediğiniz her şeyi kaybedersiniz ve bu bir sonraki adımınızda sizi olumsuz yönde etkiler.

ingilizce öğrenme

Dil öğrenme süreci başlamıştır ve artık bitiş diye bir nokta yoktur. Hayatınızın sonuna kadar devam edecektir. Fakat grameri ya da teorik bilgiyi tam olarak aldığınızı his­settiğiniz an aktif çalışmaya özel zaman ayırmayı kesebilir sadece yaşamaya, kullanmaya yönelebilirsiniz. Fakat tam olarak teorik bilgiyi toparlamadan ara vermeniz sizi sekte­ye uğratır. Dişinizi sıkın en fazla bir yılda bunu halletmiş ‘olursunuz. Haftalık aktif çalışma saatlerini arttırabilirsiniz. Ama kesinlikle düzenli çalışmadan ve istikrarınızdan fera­gat etmeyiniz. Herkes aslında İngilizce öğrenebilir. Ama siz şu kadar zaman da, diğeri bu kadar zamanda. Fakat çok az insanın bunu başarabilmesindeki sır; onların istik­rarlı olmaları ve planlı çalışmalarıydı. Bunun için bir deha olmanız gerekmiyor. Zaman ayıracaksınız ve devam ede­ceksiniz. Hayatta zaten bu her yerde, her konuda geçerli­dir. Dille ise sarmaş dolaş. İstikrarla dil kardeştir.

Buna bir de planlı çalışmayı eklemeliyiz. Öğrencile­rimde bunu daha önce kesinlikle tespit ettim. Her derse düzenli gelenler ara vermeden devam edenler, kendilerini bana bir öğretmen olarak tamamen teslim edenler, günlük çalışma lokmalarını tam hazmedenler başarılı oldular. Üni­versite hazırlıkta okuyan bir arkadaşım vardı. Bu arkadaş elektronik mühendisliğini kazanmış zeki bir genç; hayatı fizik, kimya, matematik çalışmakla geçmiş, en zor konula­rı belki bir gecede öğrenmiş, en ağır kitapları bir gecede okumuştu.

Dilde de aynı şeyi uygulamış. Bizim garip artık kitap­ları okumaktan yazısını silmiş. Okuduğu kitapları incele­dim, her konunun mevcut olduğu uzmanları tarafından ha­zırlanmış ithal kitaplar. Ama yine de çocuk kendince başa­rısız. O da herkes gibi, 3 ayda İngilizce konuşacağını dü­şünmüş. Bana söylediği bazı şeyleri zaman geçtikçe anla­dığıydı, bazı şeylerin zaman geçtikçe yerine oturduğuydu. Yani planlı ciddi bir çalışma ve istikrar ile beraber. Peki arada bir ciddi çalışma, sonra ciddi bir tatil derseniz. Ben bundan sakının derim. Ne kadar ciddi çalışırsanız çalışın. Ne kadar kendinize güvenirseniz güvenin belirli bir döne­me kadar aktif çalışmayı kesmeyin. Dilden hiç kopmayın.

Kaynak : Roket İngilizce

Hakkında Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.