Anasayfa / Bunları Biliyor musunuz? / ÖSS iyi geçmedi mi? Üzülmeyin!

ÖSS iyi geçmedi mi? Üzülmeyin!

İngiltere Üniversiteleri dünya genelinde çok tanınan ve tercih edilen okullar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Almanya’da eğitim, federal devletin değil eyaletlerin yetkisine tabidir. Bu yüzden her eyalette birbirinden farklı uygulamalar görülebilir. Ancak gerçekte…

Almanya’da eğitim, federal devletin değil eyaletlerin yetkisine tabidir. Bu yüzden her eyalette birbirinden farklı uygulamalar görülebilir. Ancak gerçekte temel konularda farklılıklardan çok uyumluluk vardır.

Almanya, Türkiye’den farklı olarak ABD ve Avustralya gibi federal yapılı bir devlettir. Eğitim kural olarak federal devletin değil eyaletlerin yetkisine tabidir. Bu çerçevede ülkedeki 17 eyalette birbirinden farklı düzenlemelerle karşılaşılır. Ancak nihai olarak bu federal düzenlemelerin yakından incelendiğinde birbirinden çok büyük farklılıklar içermediğini görürsünüz.

Almanya’da yüksek eğitim alanında sistem, Üniversiteler/ Universitaet ve Meslek Yüksek Okulları / Fachhochschule şeklindeki bir temel ayrıma dayanır. Yüksek eğitimin omurgasını ve yabancı öğrencilere yönelik en geniş alternatifleri teknik üniversite ve klasik üniversite olmak üzere iki formda bulunan üniversiteler sunar. Meslek Yüksek Okulları ise toplum ve ekonomideki yetişmiş nitelikli personel ihtiyacına cevap vermeye yönelik kısa süreli (3 yıl) ve mesleki odaklı eğitim kurumlarıdır. Genellikle bir üniversiteye bağlı olarak eğitim verirler.

Genel kabul gören anglo sakson eğitim modelleri olan bachelor ve master gibi eğitim tipleri son 4-5 yıldan beri bütün ülkeye yayılmış durumdadır.

Üniversite eğitimi Temel Eğitim / Grundstudium ve Ana Eğitim / Hauptstudium şeklinde ayrılır. Bir bölümle ilgili temel bilgilerin verildiği Temel Eğitim 4 sömestr sürer, genellikle bir ara sınav / Zwischenprüfung ile sona erer. Ardından başlayan Ana Eğitim süresince ilgili bölümde uzmanlaşma ve derinleşmeye yönelik bilgiler öğrenilir.

Öğrenim sürecinde dersler, alıştırmalar, seminer çalışmaları, stajlar genellikle yerine getirilmesi gereken formlardır. 1991/92 rakamlarına göre ortalama eğitim süresi üniversitelerde 6.4 yıl, meslek yüksek okullarında 4.5 yıl sürmektedir.

2000’li yıllardan itibaren Almanya, yüksek okullarla ilgili çok ciddi politika değişikliklerini uygulamaya koymuştur. Bu çerçevede Almanya’da eğitimin dünya pazarlarında rekabet edebilir bir ürün haline getirilmesine öncelik verilmektedir. Önceleri yabancı öğrencileri sadece üçüncü dünya ülkelerinin vatandaşlarına yardım ediyor tavrıyla karşılamış olan Almanya, artık yabancı öğrenciyi müşteri olarak görmeye başlamıştır. Bu durum, yabancı öğrenciler için Almanya’yı pek çok bakımdan daha cazip hale getirdi.

Alman eğitim sisteminin uluslararası standartlara uymayan ve bu yüzden Almanya dışında tanınırlıkta zorluklara yol açan özelliklerinin azaltılması hedef alınmıştır. Bu hedef doğrultusunda, uluslararası alanda genel kabul gören anglo sakson eğitim modelleri olan bachelor ve master gibi eğitim tipleri son 4-5 yıldan beri bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Pek çok alanda sadece İngilizce eğitim veren bölümler açılmış ve kısa sürede başarılı olmaya başlamıştır. Bütün bu olumlu gelişmelerin yanında olumsuz olan tek gelişme, 2007 yılından itibaren bir kısım eyaletlerde (Bayern, Baden-Württemberg…) harçların dönem başı yaklaşık 500 Euro’ya çıkacak olmasıdır. Fakat bu, Almanya’da ekonomide yaşanan bir duraklama sonucu mecbur kalınan bir uygulamadır.

Sonuç olarak eğitim sisteminde gerçekleştirilen son reformlar sayesinde Almanya, yabancı öğrenciler için kendini daha cazip hale getirmiş oldu. Ek olarak üniversiteden mezun olduktan sonra Almanya’da iş bulup çalışarak Almanya’ya yerleşme hakkı tanıyan Göç Kanunu da (Zuwanderungsgesetz) 2005 yılında yürürlüğe girdi. Bütün bu faktörler bir araya konulduğunda, yabancı öğrenciler için artık 2000’li yıllar öncesine oranla çok daha cazip bir Almanya var…

Almanya’da Meslek Yüksek Okulu (Fachhochschule)

Almanya’da Fachhochschule, meslek yüksek okulu anlamına gelmekle birlikte, üniversite ile aynı statüde görülür. Verilen eğitimin üniversite eğitiminden farkı, daha çok uygulama odaklı oluşudur İngilizce olarak ‘University of Applied Sciences’ olarak anılan Fachhochschuleler Almanya’da hem yerli hem yabancı öğrencilerden büyük ilgi görmektedir. Bu ilginin en büyük sebeplerinden biri, bu kurumlardaki eğitimin üniversiteye oranla daha az teori, daha çok uygulama içermesidir. Böyle bir kompozisyonda eğitim gören Fachhochschule mezunları, iş piyasasında da çabuk ve daha az zorlanarak iş bulabiliyorlar.

Türk öğrenciler için de Fachhochschule’ler önemli bir alternatif olma özelliğine sahiptir. Buralarda kısa sürede teknik uygulama bilgisi öğrenilip Türkiye’de iş hayatında avantaj elde edilebilecektir.

Almanya’da Devlet Üniversiteleri (Universität)

Almanya’da devlet üniversiteleri köklü bir geleneğe ve geniş imkanlara sahiptir. Klasik üniversiteler bünyelerinde hemen her fakülteyi barındırır. Almanya, üniversite okumak isteyenler için geniş imkanlar sunmaktadır. Uluslararası tanınırlığa sahip Bachelor ve Master gibi bitirme dereceleri ve uluslararası not transferi imkanını sağlayan yeni yapısıyla ayrı bir cazibe kazanmıştır.

Almanya’da üniversiteler, Fachhochschule ve Technische Universität’ten, uygulamadan çok teori ağırlıklı oluşları ve kapsamlarının genişliği ile ayrılırlar. Fachhochschuleler, teoriden çok uygulama ağırlıklı mesleki yüksek okullardır. Mezunları iş hayatında daha çabuk iş bulurlar. Fakat yükselme imkanları üniversite mezunları kadar geniş olmayabilir. Teknik üniversiteler ise, sadece teknik sayısal bölümleri bünyelerinde barındırırlar. Sözel bölümler genellikle teknik üniversitelerde bulunmaz

2010 yılına kadar Avrupa çapında ortak bir yüksek okul alanı yaratılması hedeflenmektedir.

Almanya’da devlet üniversiteleri kalite ve sundukları fakülte çeşitliliği ile kendilerini belli etmektedirler. Alman üniversiteleri, üniversite geleneğini modern donanım, araştırma ve eğitim ile birleştirmektedir. Alman hükümeti, üniversitelerin daha çok uluslararası bir yapıya kavuşması için tedbirler almakta ve programlar yürütmektedir. Bu sayede, Alman üniversitelerinin dünya çapında uluslararası rekabete açılması ve bu rekabette kendilerine iyi bir yer edinmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda Alman üniversiteleri çok sayıda uluslararası tanınırlığa sahip Bachelor ve Master gibi dereceler vermeye başlamışlardır. Özellikle lisans üstü eğitimde (post graduate) İngilizce olarak sunulan çok sayıda eğitim alternatifi mevcuttur.

Alman Hükümeti 2010 Bologna Sürecine aktif olarak katılmaktadır. Bu süreç çerçevesinde, 2010 yılına kadar Avrupa çapında ortak bir yüksek okul alanı yaratılması hedeflenmektedir.

Almanya’da Türkiye’den farklı bir nokta, ünlü üniversitelerin büyük şehirlerde değil daha ziyade yüz – iki yüz bin nüfuslu küçük ve sakin üniversite şehirlerinde bulunmasıdır. Türkiye’den gelen bir öğrenci ilk bakışta küçük bir şehire geldiğinde buradaki üniversitenin de küçük ve bilimsel bakımdan daha az tanınmış olduğu hissine kapılabilir. Böyle bir çıkarım Almanya gerçeklerine uygun değildir.

Almanya’da Üniversite Kabul Şartları (Zulassungsvoraussetzungen)

Almanya’dakine eş değerde yani 13 senelik eğitimin ardından alınmış ‘lise diploması’ ve yeterli Almanca dil bilgisi (DSH) temel şarttır.

Almanya’da bir üniversite veya meslek yüksek okuluna kayıt için aranan temel şart Almanya’daki öğrencilerde 13 yıllık Lise Eğitimi Diplomasi / Abitur olduğu gibi, yabancı öğrenciler için de buna eş değerde olduğu Alman makamlarınca tanınmış bir Lise Diploması’dır.

Diplomaların denkliği ile ilgili konularda eyaletlerin Kültür veya Bilim Bakanlıkları’nca oluşturulan makamlardan bilgi alınmalıdır.

Bu noktada Türkiye’de lise bitirmiş öğrenciler için lise süresi 11 yıl olmasına rağmen ÖSS Sonuç Belgesi, ÖSS’de Türkiye’de kazanılmış bölüme eş veya benzer bir bölüme herhangi bir Alman üniversitesinde kayıt yaptırabilme imkanını sağlamaktadır. Daha acık ifade ile, teorik olarak Türkiye’de girdiğiniz ÖSS Sınavı’nda kazanacağınız bölümü bir Alman üniversitesi çatısında okumak imkanına da sahipsiniz.

Doktora yapmak üzere danışmanlık desteği almak için herhangibir profesörle bağlantı kurulamadığı takdirde “Akademik Ünvan veren Kolleg”ler ( Graduiertenkollegs ) bir alternatiftir.

Bunun için yerine getirilmesi gereken diğer şart, bütün Alman üniversite ve yüksek okullarınca kural olarak istenen Almanca Dil Yeterlilik Sınavı / DSH’nın başarılmasıdır. Bu sınav yaklaşık Orta Derece II / Mittelstufe II seviyesinde bir dil birikimini gerektirip, sıkı bir çalışma ile aşağı yukarı 6 -12 ay arası süren bir dil kursu eğitimi ile kazanılabilir. Bu sınava hazırlık için hemen her üniversitenin ücretsiz sunduğu dil kurslarına / DaF da belli bir seviyeden sonra kaydolabilmek mümkündür.

Studienkolleg

Türkiye’de ÖSS Sınavı kazanıldığı halde eğer üniversite sınavına kadar görülen eğitim 12 yıldan az ise Almanya’da Almanca bilgi durumuna göre iki veya bir sene süren denkleştirme programı öngörülmüştür. Bu eğitim neticesinde basarı seviyesine göre uygun bir üniversiteye kayıt yaptırmak mümkün olmaktadır. Daha çok ailesi Almanya’da olup liseyi Türkiye’de bitirmiş öğrenciler açısından pratik değere sahiptir.

Alman Mezuniyet Dereceleri

Alman eğitim sistemindeki en önemli mezuniyet dereceleri, Diplom, Magister Artium, Staatsexamen, Graduiertenkollegs, Promotion, Bachelor ve Master’dir.

Diplom

Bilim, Mühendislik ve çoğu zaman Sosyal Bilimler ve Ekonomi eğitimi sonunda alınan derecedir. Derslerin tamamlanmasından sonra sunulan bir Diploma tezi, çeşitli sözlü ve yazılı sınavların ardından alınan bu Diploma Belgesi profesyonel yetkinlik sağlar ve pek çok iş alanı için gereklidir.

Magister Artium

Sosyal Bilimler ve Sanat dallarında alınan ve profesyonel yetkinlik sağlayan bitirme derecesidir. Diploma derecesinden farklı olarak, iki ana dalda ya da bir ana dal ile iki yan dalda alınması gereklidir. Ön şartları dallara ve üniversitelere göre değişse de her üniversite yazılı bir akademik tez ister ve sözlü sınavlar yapar.

Staatsexamen

Staatsexamen, devlet tarafından gerçekleştirilen bir mezuniyet sınavıdır. Bu sınav Alman vatandaşlarına olduğu gibi yabancılara da açıktır. Alman vatandaşlarına, resmî bir kurumda işe girebilmeleri ve hekimlik, eczacılık, avukatlık, öğretmenlik gibi meslekleri icra edebilmeleri için istenilen nitelikleri kazandırır. Yabancı uyruklular da eczacılık, tıp ve hukuk bilimi dallarında bu sınava girebilirler. Staatsexamen sınavı devlet sınav daireleri ve yüksek öğrenim kurumları yönetmeliklerine göre yapılır. “Staatsexamen”, nitelik açısından “Diplomprüfung” ve “Magister Artium” ile eşit hakları kazandırır.

Graduiertenkollegs

Doktora yapmak üzere danışmanlık desteği almak için herhangibir profesörle bağlantı kurulamadığı takdirde “Akademik Ünvan veren Kolleg”ler ( Graduiertenkollegs ) bir alternatiftir. Bu kuruluşlar; üniversitelerde bilim alanında yeni yetişenlerin teşvik edilmesini amaçlarlar. Graduiertenkollegs”lere katılanlara, akademik unvan veren bir veya daha fazla yüksek okul öğretmeni danışmanlık yapar. Öğrenim görmek istediğiniz yüksek okuldan “Graduiertenkollegs” kurulusunun olup olmadığı ve bu konudaki ayrıntılı bilgileri alabilirsiniz. Graduiertenkollegs’lerle ilgili daha fazla bilgiyi Die Deutsche Forschungsgemeinschaf’ın internet sitesinden edinebilirsiniz.

Promotion

Doktora (Promotion) çalışmasına kabul edilebilmek için; adayların, bir yüksek öğretim kurumu bitirmesini sağlayan devlet sınavını (Staatsexamen, Diplomhauptprüfung, Magister Artium) veya Almanya’da denkliği kabul edilen yabancı bir üniversiteyi başarı ile bitirdiğini ispatlaması gerekir.

Almanya dışında hak edilen yüksek okul mezuniyetinin Almanya’daki yüksek okul mezuniyeti ile eş değerliliğitanınırsa, doktora öğrencilerinin, kendilerine bir konuda tez vermesi ve bu tezin hazırlık safhasında danışmanlık yapması için bir “danışman hoca” (Doktorvater-Doktormutter) bulmaları gerekir. Doktora öğrenciliği için gerekli bütün şartları yerine getirmiş olsanız bile, hocalar size danışmanlık yapmakla zorunlu değildir. Başvuru sahibi, doktora çalışmasına danışmanlık edecek hocayı kendi bulamazsa dekanlık kendisine yardımcı olabilir.

Almanya 2006 dan beri ülkeye gelen ögrencilere calisma müsadesi vermektedir.Almanya`ya girdiginiz günden itibaren yillik 90 tam gün veya 180 yarim gün calisabilmektesiniz.

“Doktor ünvanı”nın kazanılabilmesi için, yazılı doktora tezinin (Disseration) kabul edilmesi ve sözlü sınavların (Rigorosum) başarılması gerekmektedir. Doktor adayı, bağımsız olarak bilimsel çalışmalar yapabileceğini ve her şeyden evvel kendi bilimsel alanında yeni bilgilere ulaşabileceğini ve bu bilgilerle bilimsel araştırmaya katkıda bulunabileceğini, kanıtlamak zorundadır.

Doktor unvanını alma süresi; öğrenim dalı, konusu ve çalışmalara göre, diploma (lisans) sınavı, master sınavı, devlet sınavı ya da aynı değerde kabul edilen yabancı bir ülke üniversitesi sınavlarından sonra, 2 ile 6 yıl arası sürebilir.

Bachelor ve Master

Alman yüksek okulları’nın bir çoğunda ‘Bachelor’ veya ‘Master Degree’ gibi uluslar arası nitelikte hazırlanmış öğretim programları bulunmaktadır. Bu programlar genel olarak 6-8 sömestre devam eder. Öğretim programının başarı ile tamamlanması ile “Bachelor’s degree” (lisans) seviyesinde bir diploma alınır.

Almanya’da Eğitim Harçları

Almanya’da üniversite eğitimi kural olarak ücretsizdir. Almanya, eğitim harçları bakımından yerine göre Türkiye’den bile daha düşük bir noktada bulunmakta olup her dönem başında ortalama sadece 40-50 EUR harç ödenmesi gerekmektedir.

Bu miktar da aslında harç olmayıp Öğrenci İşleri için bir Sosyal Katkı niteliğindedir.

Dönem Bileti (Semesterticket) için de ortalama 175 Euro civarında bir tutar dönem başı ödenir. Çoğunlukla alınması mecburi olan bu biletle, üniversitenin bulunduğu bölgedeki bütün toplu taşıma araçlarından dönem boyunca ücretsiz yararlanılır.

ABD, İngiltere, Avustralya vs. gibi harçların astronomik seviyelerde bulunduğu ülkeler karşısında Almanya bu yönüyle de öğrenci dostu bir ülkedir ve özellikle orta gelirli gençlerimiz için vazgeçilmez bir yurtdışı eğitim seçeneğidir.

Bununla birlikte, son yıllarda Almanya’da da paralı ve parasız çok sayıda master programı başlatılmış ve özellikle yabancı öğrencileri çekmeyi hedef almıştır. Bunların paralı olup olmadığını özenle araştırmanızı tavsiye ederiz. Paralı olanların ücretleri okuldan okula ve masterdan mastera farklı olabilmektedir.

Ayrıca son olarak 2005 yılında Federal Anayasa Mahkemesi tarafından eyaletlerin üniversite harçlarını artırmaları önünde bir engel bulunmadığı yolunda bir karar alınmıştır. Bu karar doğrultusunda her eyalet hükümeti, kendi eyaletindeki devlet üniversitelerinin harçlarını yükseltme yetkisine sahip durumdadır. Almanya’daki son yıllarda devlet bütçesindeki açık nedeniyle pek çok eyalet hükümeti harçları dönem başına 500 ile 1.500 Euro arasında yükseltme kararı almıştır. Bazı eyaletlerde WS (Kış) 2006 / 2006 döneminden başlayarak dönem başı 500 Euro tutarında harçlar alınmaya başlanacaktır. Bazı eyaletlerde ise hala bu konuda bir mutabakata varılmış değildir. Su anda ortalama üniversitelerin harc miktari yillik 1000 € dur.

Almanya Vizesi

Almanya’ya vize alırken nelere dikkat etmen gerekiyor?

Almanya için hangi vize alternatifleri mevcut?

Almanya Vizenizi Zamanında Alabilmek İçin Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Almanya vizenizi zamanında alabilmek için dikkat etmeniz gereken noktaları kısaca açıklıyoruz…

Almanya vizenizi zamanında alabilmek için aşağıdaki noktalara mutlaka özen göstermeniz gerekiyor:

 • Başvurunuzu, seyahat için planladığınız tarihten en az 6 hafta önceden yapın.
 • Başvurunuzu eksiksiz biçimde doldurun.
 • Konsolosluğa gerekli belgeleri eksiksiz teslim edin.
 • Bir belgenin sonradan eklenebilmesi mümkündür ama bu size umulmadık zaman kaybına mal olabilir.
 • Vize başvurusu ile ilgili sorularınızla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için başvurmadan önce ilgili konsolosluktaki Kültür Bölümü’ne (Kulturreferat) başvurmanızda fayda vardır!

Almanya 3 Farklı Öğrenci Vizesi Vermektedir

Almanya’ya vize sürecinde ilerde başınız ağrımaması için, size en uygun olan vize türünü seçmeye özen gösterin

01 Yüksek Ögrenime Başvuru Amaçlı Vize (Studienbewerbervisum)

 • Eğer bir yüksek okula Kabul veya Başvuru Teyit Belgeniz yoksa

02 Üniversite Öğrencisi Vizesi (Studentenvisum)

 • Eğer bir yüksek okuldan Kabul veya Başvuru Teyit Belgesi almışsanız

03 Dil Kursu Vizesi

  Eğer Almanya’da sadece dil kursuna gitmek istiyorsanız

DİKKAT!

Eğer sıkça rastlandığı şekilde Almanya’da dil kursundan sonra üniversite okumak istiyorsanız bunun için daha baştan isabetli vize olan Studienbewerbervisum veya Studentenvisum için başvurmanız gerekiyor. Aksi halde Almanya dışına çıkıp bir üçüncü ülkeden üniversite eğitimine yönelik olarak yeniden vize başvurusunda bulunmanız gerekecektir. Böyle bir durumun bütün eğitim motivasyonunuzu ve planlarınızı alt üst edebileceğini hesaba katın!

Dil Kursu Vizesi Almanya’da Yüksek Öğrenime Başvuru Amaçlı Vize’ye veya Üniversite Öğrencisi Vizesi’ne dönüştürülmemektedir!!!

Dil Kursuna Katılım Vizesi İçin Gerekli Belgeler

Eğer Almanya’da sadece dil kursu yapmak istiyorsanız bu vize uygundur.

 • Geçerli pasaport, 2 vesikalık fotoğraf
 • Bir dil kursuna kaydolduğunuza dair belge (Kayıt Belgesi, yapılan ön ödemenin makbuzu…)
 • Almanya oturumunuz boyunca geçerli hastalık sigortasının belgesi (Normal olarak bu ilk başvuruda değil, Almanya’da daha sonra uzatmaya başvurduğunuzda talep edilir)
 • Kurs ve geçim masraflarınızı bizzat veya bir üçüncü kişinin desteği ile finanse edebileceğinize dair belge.

Yüksek Öğrenime Başvuru Amaçlı Vize İçin Genellikle Gerekli Belgeler

Dil kursu yapıp ardından bir yüksek okul okumak istiyorsanız bu vize uygun bir seçenektir.

 • Geçerli pasaport, 3 vesikalık fotoğraf
 • Lise Diplomasi ve kazanılmış ÖSS Sonuç Belgesi ve duruma göre kazanılmış eğitim başarısını gösteren belgelerin fotokopileri
 • Sahip olduğunuz Almanca seviyenizi gösteren belge veya Almanya’da yoğun bir dil kursuna (haftada en az 20 saatlik) kayıt belgesi
 • Öğrenim süresi boyunca finansal olarak güvencede olacağınızı gösteren teminat belgesi

Not: Dil kursu yapıp ardından bir yüksek okul okumak istiyorsanız bu vize uygun bir seçenektir. Sonradan statü değiştirme problemi yaşamazsınız.

Üniversite Öğrencisi Vizesi İçin Gerekli Belgeler

Türkiye’den direkt üniversite okumak için gidiyorsanız uygun vize seçeneğidir.

 • Geçerli pasaport, 3 vesikalık fotoğraf
 • Lise Diplomasi ve kazanılmış ÖSS Sonuç Belgesi
 • Duruma göre kazanılmış eğitim başarısını gösteren belgelerin fotokopileri
 • Sahip olduğunuz Almanca seviyenizi gösteren belge veya Almanya’da yoğun bir dil kursuna (haftada en az 20 saatlik) kayıt belgesi
 • Öğrenim süresi boyunca finansal olarak güvencede olacağınızı gösteren teminat belgesi
 • Lise diploması yerine başvurduğunuz üniversiteden Kabul Belgesi (Zulassungsbescheid) veya üniversiteye başvurduğunuza dair bir Teyit Belgesi (Bewerberbescheinigung)

Vize Başvurusunda Eğitiminizi Finansman Konusunda Bilmeniz Gerekenler

Almanya’ya vize verilmesinde çok önemli iki kriterden biri onları geri döneceğinize ikna etmekse diğeri de oradaki finansmanınızın çalışmaya gerek olmadan karşılanacağını belgelemektir… Almanya’da eğitiminizi finanse etme konusunda değişik alternatiflere sahipsiniz:

Ya kendiniz finanse edebilirsiniz veya bir veya daha fazla kişi bütün masraflarınızı üstlenebilir. Bunun için aylık geçim finansmanınızın garanti edilmiş olduğu veya bir yıl boyunca yetecek miktara sahip olduğunuzu (mesela bir malvarlığı) ispat etmeniz gerekmektedir.

Almanya’da üniversite öğrencisi olarak (dil kursu öğrencisi değil) yılda üç aylık çalışma iznine sahipsiniz. Genellikle tatillerde yapılan bu üç aylık çalışma ile de eğitiminizin finansmanına ciddi bir katkı sağlama imkanınız var. Ancak vize başvurusunda bu imkanın varlığının bir finansman güvencesi sağlayacağını ileri süremezsiniz ve sürmemelisiniz.

VW,Continental,Wabco gibi dev kuruluslarin sehirde olmasi nedeniyle özellikle yaz aylarinda iscilerin izine gitmeleri nedeniyle kolay is bulunabilmekte ve 3500€-7500€ arasinda gelir elde edilebilmektedir.

Finansmanınızı Türkiye’den veya başvurunun yapıldığı başka bir ülkeden bir kişi karşılayacak ise bu kişi öğrenim süreniz boyunca bütün masraflarınızı karşılayacağını ispat etmekle yükümlüdür. (aylık maaş bordrosu veya gelir belgesi, Ticaret Sicilinden kayıt sureti…)

Almanya’dan bir sponsor tarafından finanse edilmeniz halinde, ilgili makamdan eğitim süreniz boyunca bütün masraflarınızın karşılanacağına dair bir Kefalet Belgesi sunulacaktır (Verpflichtungserklärung).

Bir burs ile finansman sağlanıyorsa Burs Kabul Belgesi (Stipendienzusage) aranır.

Vize verilirken bütün hallerde Almanya’daki masraflarınızın karşılanacağının açıkça tespit edilmesi gerekmektedir.

İngiltere’deki Kolejler (Akademiler)

İngiltere Üniversiteleri dünya genelinde çok tanınan ve tercih edilen okullar arasında ilk sıralarda yer almaktadır.İngiltere’de Alternatif Universite Programlari: Kolejler ve Akademiler

ITEBS-LONDON FARKIYLA!

Ingiltere universiteleri dunya genelinde cok taninan ve tercih edilen okullar arasinda ilk sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle Ingiltere hukumeti, yurtdışından gelen fazla eğiitim taleplerini karsilayabilmek icin universitelere, egitimlerini anlastiklari kolejlerle birlikte sunma imkani tanimaktadir. Yani dileyen ogrenciler, taninmis koklu universitelerin diplomalarina anlasmali kolejlere kayit yaptirarak da sahip olabilirler. Bu okullarin en buyuk avantaji ogrenci kabul şartlarının daha esnek olması, sinav ve ders gecme sistemlerinin daha kolay olması ve ucret olarak da cok daha uygun fiyatlarla egitim vermeleridir.

Bu Üniversitelerin Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından tanınan üniversiteler olması da Türk Ögrenciler için büyük faydalar sağlamaktadır.

Ogrenci, dilerse 1 yil İngilizce hazırlık (veya İngilizce bilgisi iyi ise 1 yıl Foundation eğitimi) alarak + 2 yıl da universite okuyarak basladigi tarihten 3 yil sonra okuldan mezun olabilir ve kayitli oldugu kolejin anlasmali oldugu üniversiteden YOK denkligi de olan diplomasini alabilir.

Ozetle, ogrenci egitimini kolejde gorur ama diplomasini anlaşmalı olan üniversiteden alir. Bu universitelerin Yuksek Ogrenim Kurumu (YOK) tarafindan taninan universiteler olmasi da Turk ogrenciler icin buyuk faydalar saglamaktadir. Basta da ifade ettigimiz gibi bu universiteler, Ingiltere’deki yogun talebi karsilamak icin kurulmuslardir ve daha cok Isletme, Bilgisayar Programciligi, Pazarlama ve Turizm alanlarinda egitim verirler.

City of London College

http://www.clc-london.ac.uk/

İngiltere’de üniversite öğrenimi çok opsiyonlu bir süreç olup kapsamlı bir danışmanlık gerektirmektedir. Genel başvuru şekli UCAS adındaki kuruma istenilen okul bilgileri ve gerekli evraklar verilerek yapılan başvuru yöntemidir. Burada tanıtmak istediğimiz bir özel eğitim kurumu, pratik eğitim modeli ile farklı alanlarda üniversite programları sunan CLC – City of London College’dir.

Uluslar arası geçerli kalitesi ve kendine has eğitim sistemi ile Londra’da hizmet veren City of London College 1979 yılında kurulmuştur ve programları YÖK denkliğine sahiptir. İngiltere’nin en saygın okulları ile anlaşmalı uyguladığı eğitim modeli ile bizzat Wales Üniversitesi, Greenwich Universitesi, Birmingham City Üniversitesi gibi kurumların programlarını da kendi bünyesinde ilgili üniversitelerden bile daha uygun fiyat tarifeleri ile sunmaktadır.

İlgili programdan mezun olan öğrenci 2 diploma (örn: Wales Üniversitesi ve City of London College – CLC) sahibi olmaktadır. IELTS hazırlık kursu da veren kurum kendi bünyesinde devam etmek isteyen dil kursu öğrencilerine de ayrıcalık tanıyarak yeterli gördüğü öğrencilerin doğrudan kaydını almaktadır.

Dil kursu tarifeleri çok caziptir – yıllık eğitim ücreti yaklaşık 1.500 Sterlin’dir.

Turizm, İşletme, Bilgisayar Mühendisliği, MBA programi başta gelen bölümlerdendir. En çok tercih edilen programı Wales Üniversitesi ve Grenwich Universitesi programlarıdır.

UNIVERSITY OF WALES WALES programları şu ana dallardan oluşmaktadır: Diploma in Economics Bsc Business Bsc Accounting and Finance Bsc Economics and Management Bsc Manegement Genel BilgiYukarida belirtilen tüm programlar City Of London kampüsünde verilmektedir, fakat ögrencilerimiz Wales ögrencisi sayılıp University of Wales diplomasini universite tarafindan gonderilir. Ayni zamanda transkiripte universiteden gelmektedir.

Aranan Şartlar:

University Of Wales öğrencisi olabilmek için CLC tüm ögrencilerini Ingilizce ve Matematik sorularından oluşan bir sınava tabi tutar, sınavı verenler egitimlerine baslayabilirler. Başarısız olan öğrenciler ise seviyelerine uygun İngilizce hazırlık eğitimine tabi tutulurlar ayrica universite egitimine kayit olan ogrenciler 1 yil ucretsiz ingilizce kursu alabilirler.

Bunların dışında CLC IELTS sınavından 5,5 – 6,0 yada TOEFL sınavından 580 ( Bilgisayarlı sınavdan 237 puan ) almış öğrencileri kabul etmektedir. Bunun yanında Proficiency sınavından geçenler de kabul edilmektedir. Özellikleri Yukarıda belirtilmiş olan bölümler esnek programlardır.

Öğrenci eğer arzu ettiği bölümü 1 sene okumak isterse kendisine 1. yılın sonunda Diploma Degree verilmektedir. Fakat öğrenci arzu ederse seçtiği bölümün 2. yıllini da okumak isteyebilir; bu durumda universite mezunu olabilir.

Öğrenci 2 yıllık eğitimini tamamladığında kendisine Turkiye’de 4 yillik universite egitimine denk Lisans Diploması verilir. Ayrica 1. yilin sonunda ogrenci Merit ile mezun olmussa (yani yuksek basari gostermisse) ogrenci ayni kolejde Birmingham City Universite’si programina gecis yapabilir.

ÜcretCity of London College’in 1 yillik hazirlik + 1 yillik foundation + 2 yillik universite of Wales programinin toplam maliyeti £8.450 dir. Okulun Kayit ucreti £ 50’dur. Kayit esnasinda ilk odeme olarak 2,500 GBP depozito alinir. Geri kalan bakiye, ogrenci vizesini aldiktan sonra 6 ay x 1,000 GBP taksitle odenebilir. DönemProgramlar her yılın Eylül-Nisan-Haziran ve Ocak dönemlerinde eğitime başlar.

DİĞER MASRAFLAR:

Konaklama:Okulun kendi ayarladığı konaklamada kalmak isteyen tüm öğrencilerimiz haftalık 110 ile 130 Sterlin arasinda kahvalti dahil fiyattan konaklayabilirler. Daha sonra arzu edilirse daha uygun fiyatlı aile yanı konaklama ayarlanabilir.

NOT: TUM 6 AY VE UZERİ VİZE BASVURUSU YAPAN OGRENCİLER PART-TİME BİR İŞTE CALISABİLİRLER. SAAT UCRETİ 5 STERLİN İLE 15 STERLİN ARASİNDA DEGİSMEKTEDİR. MBA , MASTER OGRENCILERİ EGİTİMLERİNİ TAMAMLADIKTAN SONRA INGILTEREDE 2 SENE KOŞULSUZ KALMA VE CALISMA HAKLARI VARDIR.

Neden Kensington?

 • Kensington College of Business’de Türk öğrencilere Overseas (Ülke Dışı) değil EU (Avrupa Birliği) öğrencilerine verilen fiyatlar uygulanmaktadır. Bu sayede bizler de EU vatandaşları gibi 1/3 fiyatlardan yararlanabilmekteyiz!
 • University of Wales ve Kensington College Of Business’ın YÖK denkliği VARDIR!
 • 2 yıllık mezunlara Pre-MBA+MBA yaparak 1 yıl 6 ay sonunda 4 yıllık mezun ve MBA’ li olabilme şansı vardır!
 • Öğrenciler eğitim bitiminde İngiltere’nin 20 Old University’i arasında yer alan, ingilterenin en fazla öğrenciye sahip üniversitesi olan University Of Wales diploması almaya hak kazanmaktadır!
 • İngilizce seviye tesbit sınavı ofisimizde yapılmaktadır. İngilizce hazırlık eğitimi alması gereken öğrenciler için ingiltere’de 3 ay ücretsiz ingilizce eğitimi verilmektedir. (Bu 3 Aylık Dil Eğitimi Yeterli Gelmezse 6 Aylık Dil Eğitimi için 700 GBP , 9 Aylık Dil Eğitimi için 1,250 GBP, 1 Yıllık Dil Eğitimi için = 1,500 GBP daha tahsil edilir.)

KAYNAK : ITEBS   www.itebs.com.tr

İnternational Travel  Education and Business Services

Hakkında Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.