Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim forumu misyonu taşıyan kendinigelistir.com sitesi Özgür Şahin tarafından hayata geçirilip, geliştirilmektedir. © 2024. Tüm hakları saklıdır.

 1. Anasayfa
 2. İnsan İlişkileri
 3. X ve Y kuşaklarının Yöneticiye Karşı Karşılaştırmalı Bakış Açısı

X ve Y kuşaklarının Yöneticiye Karşı Karşılaştırmalı Bakış Açısı

Özgür ŞAHİN Özgür ŞAHİN -

- 4 dk okuma süresi
12 0
x-ve-y-kuşakları-karşılaştırmalı

Geçmişte birçok defa X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı hakkında yazılarımız oldu. İş hayatımızın içine baktığımızda en çok karşılaştığımız 2 nesil X ve Y kuşakları olduğu aşikar.. İnsan kaynakları alanında yapılan çalışmalarda beklentiler her zaman sorgulanır ve bu veriler hep en önemli seviyede tutulur. Çünkü çalışılan ortamda farklılık gösteren kişiler bir arada bulunmaktadır, buda doğru yönetildiğinde güzel bir ahenge dönüşür. Bu açıdan kişileri ne kadar analiz edebilirsek bizim için o kadar önemlidir. Bu nedenledir ki kuşaklar üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen veriler benim işime hep yaramıştır. Burada sizinle oranlarla karşılaştırmalı olarak X,Y kuşağı üzerinde durmaya özen gösterdim.

  • X Kuşağına mensup çalışanların %39 rahat bir ortamda çalışmayı isterken, Y Kuşağında oran %48,
  • X Kuşağının %54’ü işyerinde eğlenerek çalışmayı önemsiyorken, Y kuşağının da %74’ü eğlenerek çalışmanın önemli olduğunu düşünüyor.
  • X kuşağı kariyer basamaklarını sindirerek çıkmayı hedeflerken, Y kuşağı hızlı yükselmeyi önemsiyor.
  • X kuşağının %39’u iş ve özel hayat saatlerini etkileyecek bir işte çalışmak istemediklerini ortaya koyuyorken, Y Kuşağının cevabı %48 .
  • “Peki ya özgürlüğünüz kısıtlanırsa ne yaparsınız?” sorusunda yanıtlar: X Kuşağının %43’ü ortamdan uzaklaşmak istediğini söylerken, Y Kuşağı nın bu isteği 50 ye çıkıyor,
  • İşyerinin esnek çalışma saatleri ile ilgili istekleri sorulduğunda: X’ler %49 isterken, Y ler %63 oran çıkıyor.
  • “Kendinizi hırslı bir şekilde tanımlar mısınız?” Sorusuna X ‘ler 32 Y’le 47 oranında cevap veriyor.
 • Sonuç odaklılık karşılaştırmasında ise: X’ler %22 oranında sonuç odaklı iken, Y lerde ise bu oran %37.
 • Sosyallik konusunda X’ler %66, Y’ler ise 53 oranında aktif.
 • Tecrübenin değerli olduğuna dair düşüncelerinde Y’ lerde %80 iken, X’lerde 74.
 • X’lerin %27’si işyerinden beklentilerinin karşılanmaması halinde hemen iş aramaya başlayacağını söylerken, Y Kuşağında ise bu oran %38 olarak karşımıza çıkıyor.
 • X Kuşağına mensup çalışanların %43’ü yöneticileriyle arkadaş olmak isterken, Y kuşağında bu oran %38 olarak gerçekleşiyor.
 • X kuşağının %53’ü yöneticisinden performansına ilişkin geri bildirim almanın motivasyonunu arttırdığını söylerken, Y kuşağında ise %69’u bu fikre katıldığını ifade ediyor.
 • Y kuşağı yanlış yapsa dahi yanılarak öğrenmeyi benimsiyor(%43), tecrübeli yöneticilerden sürekli direkti almanın kendilerine ters geldiğini düşünüyorken, X kuşağında ise bu oran %25 oranında gerçekleşiyor.

Not: Bu anket çalışmasında 242 Beyaz yakalı ve, üniversite mezunu kişiyle online anket yöntemi ile görüşüldü. 122 Si X ve 122si Y kuşağından oluştu. X kuşağı ya ortalama 41, %75’i evli ve müdür/ yönetici pozisyonundakilerin oranı %28 iken Y kuşağı için yaş ortalaması 28, % 57’si ise bekar ve uzman yardımcısı gibi pozisyonlarda yer almaktadır.

Yazan : Merdiye Eker

Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.

İlgili Yazılar