Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim forumu misyonu taşıyan kendinigelistir.com sitesi Özgür Şahin tarafından hayata geçirilip, geliştirilmektedir. © 2024. Tüm hakları saklıdır.

  1. Anasayfa
  2. Motive Olmak
  3. Yoga ve meditasyon yaparak yaşlanacağım

Yoga ve meditasyon yaparak yaşlanacağım

Özgür ŞAHİN Özgür ŞAHİN -

- 6 dk okuma süresi
12 2

Yoga, bütünlükçü bir temele dayanan spiritüel bir felsefedir. Ruh, zihin ve beden arasında bir iç bağlantı vardır. Herhangi bir düzeyde oluşan rahatsızlıkların, diğerlerine akan enerjiyi nasıl engellediğini ve ahengi bozduğunu görmek çok kolaydır. Yorgun bir beden belli bir şeye yoğunlaşamaz. Sorunları olan bir zihin, sağlıksız ve olumsuz düşüncelere yol açarak, sağlıksız davranışlara bağlı kalmamıza neden olur. Bilinçsiz ve kendinin farkında olmayan bir ruh, dengemizi bozar. Yoga bir doktrin (öğreti) değildir, din ya da yalnızca bir teori de değildir. Gündelik hayatımızın her yönünü etkileyen bir egzersizdir. Fiziksel varlığımızı, düşünce ve duygularımızı, başkaları ve çevreyle ilişkilerimizi etkileyen bir yaşam tarzıdır.

Yoganın kelime anlamı “birleşme“dir. Ruhlarımızın sonsuzluktaki birleşmesi ve iç benliğimizin yaşadığımız dış dünya ile uyumlu birlikteliğidir. Yoga aynı zamanda “yol” anlamına da gelir ki bu da birleşme ve uyum durumuna doğru yapacağımız yolculuğun gerçekleştiği yoldur.

Yoganın altı farklı yolu vardır. Kişi bir ya da daha fazla yolu seçebilir, yollar birbirini dışlamaz.

Raja Yoga: Odak noktası meditasyon ve tefekkürdür. Raja, kral demektir.
Karma Yoga: Hizmet yoludur. Adanmışlık söz konusudur. Özgeci hizmette bulunduğunuz her an, aslında karma yoga yapıyoruz. Buna en iyi örnek, Teresa Ana’dır.
Bhakti Yoga: Kalbin ve kendini adamanın yoludur. Kişi, herkeste ve her şeyde Tanrısallığı görür, insanların birbirlerini kabul etmelerine yardımcı olmaya, sevgi ve hoşgörüyü yaymaya adar.
Jnana Yoga: Bilgelik ve bilginin yoludur. Zihnin yogasıdır.
Hatha Yoga: Bedensel yoga yoludur. Fiziksel duruşlar, nefes teknikleri, derin gevşeme ve meditasyondan oluşur.
Tantra Yoga: En ezoterik yoga türüdür, ayinsel tarzdadır.

Yoganın bölümlerinden olan meditasyon, gerçek benliğimiz ve içsel gerçekliğimizle olan bağımızı yeniden kuran güçlü bir araçtır. Meditasyon yaparken oturur ve zihnimizden geçenleri dışardan gözlemci gibi izleriz. Zihin dalgalanmalarını farkedebiliriz. Geçmişe ve geleceğe ait olan olayların ağırlığı üzerimizden kalkar ve biz kendimize odaklanmayı sürdürdükçe günlük kaygılar uzaklaşır. Yaşamın o çılgın temposu yavaşlar ve daha kolay başa çıkılır hale gelir.

Meditasyon sırasında, doğuştan gelen içsel anlayış ve farkındalığımız uyanır. Yeni düşünceler ve farklı var oluş biçimleri kendini gösterir. Yoga duruşları aracılığıyla beden de yeni hareket biçimlerini öğrenir. İnsanın zihin olarak bildiği şey kafanın içinde kalmaz ve bedendeki tüm hücrelerin içine işler. Zihin-beden sistemi birleşir ve birey bütün diğer varlıklarla bir ve aynı olduğunun bilincine varır, yani bir’lik bilincini deneyimler.

İçinde yaşadığımız dünya maddidir ve burada, başarının ölçüsü; dıştan gelen başarı ve zenginliğin para, mal, mülk şeklinde birikip çoğalmasıdır. Hırs, doyumsuzluk ve aşırı tüketim almış başını gitmiş durumda. Bilgisayarlar ve televizyonlar insanlara edilgen bir eğlence sunuyor ve onları tecrit ediyor! Anında elde edilebilen hazlar! parmaklarımızın ucunda. Ne yazık ki, bu gidişat bizi gerçek, içsel benliğimizden uzaklaştırıp, kendimizden yabancılaştırıyor ve sonuç olarak boşluk ve kaygı duyguları kocaman bir dağ olup altında ezilecek gibi oluyoruz. İşte, gerçek anlamda yoga ve meditasyon yapan, bunları yaşam tarzı haline getiren kişi, yaşamayı rutin bir iş olarak görmez, ezilmek yerine dağın, çoğunlukla bir kum zerresinden ortaya çıktığı gerçeğini bilir. İçsel huzurunu korumak için tekrar kum zerresine dönüştürür o dağı!

Yoga(raja & bhakti + hatha) ve meditasyon, benim gündelik yaşantımın bir parçası, onlarla yaşlanacağım. Yoga yaptığım ve kendime ayırdığım bu yenilenme zamanı için şükran doluyum ❤

Sevgi ve huzurun hepimizin ruhunu yıkaması dileğimle…

Düşünce göklerinin baş konağı sevgidir sevgi
Gençlik destanının baş yaprağı sevgidir sevgi
Ey sevginin sırlarından habersiz yaşayanlar,
Bilin ki tüm varlığın baş kaynağı sevgidir sevgi.

Ömer Hayyam / Rubailer 269
Benim içimde sevgi tenceresini kaynatan öyle harlı bir ateş var ki;
o ateş, gökyüzüne düşse, gökyüzünün tavanını bile yakar,
delik deşik eder, çökertir.

Mevlana C.Rumi / D.K. C1,227

Yazan : Hülya KONAR

Özgür ŞAHİN

Türkiye'nin en büyük kişisel gelişim sitesi olan kendinigelistir.com projesinin sahibidir. 2006 yılından bu yana #kişiselgelişim alanında birçok yeniliği bünyesinde bulundurduğu sitede "beden dili, iletişim teknikleri, başarı hikayeleri, motivasyon teknikleri, özgüven gelişimi" gibi bir çok ana tema üzerine yazar, çizer, karalar, öğretmeye çalışır.

İlgili Yazılar